Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het provinciebestuur kiest voor de varainten I en B van Greenportlane. Dat betekent dat de vierbaansverbindingsweg tussen de A73 en de A67 voor de deur van de veiling eindigt en dat de huidige op- en afritten op Tradeport verdwijnen. Dat laatste is tegen het zere been van de ondernemers op het bedrijventerrein.

Volgens het provinciebestuur is tracé I-B het meest milieuvreindelijk, afgezet tegen het doel van de weg: ontsluiting van Greenport en aan- en afvoer van Floriadegangers in 2012.

De provincie kwam al eerder met een voorkeur voor IB naar buiten en kreeg toen kritiek van grubbenvorst en de Tradeport-ondernemers over zich heen (zie bijlage). Veel grubbenvorstenaren vrezen (geluids)overlast als de aansluiting zo dicht bij de veiling en het dorp komt te liggen. De ondernemers van Tradeport zien hun bereikbaarheid achteruitgaan als de op- en afritten verdwijnen.

Voor de aansluiting op de A67 heeft de provincie nog naar een alternatief gekeken, waarbij de aansluiting richting Duitsland in de A67 blijft bestaan en Greenportlane aansluit op de rijbanen richting Eindhoven. Uiteindelijk is ook dat compormis gesneuveld en blijven GS bij hun oorspronkelijke keuze.

(Bron: Echo van Horst aan de Maas, 19-2-'09)

Behoud de Parel