Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gisteravond is er in Brussel een akkoord bereikt over fijn stof. De norm voor PM10 bestond al, de afspraken voor de kleinere deeltjes (PM2.5) zijn nieuw. Het doel van deze afspraken is het verminderen van de schadelijke effecten van fijnstof op de gezondheid. De afspraken hebben gevolgen voor het luchtmeetnet van het RIVM.

De Europese afspraken gaan over PM10 en PM2.5, waarbij PM staat voor ‘particulate matter’ ofwel stofdeeltjes. Het cijfer staat voor de deeltjesgrootte. De norm voor PM10 bestond al, de afspraken voor de fijnere fractie PM2.5 zijn nieuw.
Het RIVM beheert het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML); voor dit meetnet hebben deze nieuwe afspraken gevolgen. Daarom is het LML al volop in voorbereiding om de PM2.5 metingen op een betrouwbare wijze uit te voeren.

Als de hoeveelheid PM10 tot 0 wordt gereduceerd, betekent dit dat de gemiddelde levensverwachting ongeveer 1 jaar langer wordt. Voor PM2.5 zijn geen betrouwbare metingen in Nederland beschikbaar, maar de gezondheidschade van kleinere deeltjes is zeer waarschijnlijk groter dan die van de grovere deeltjes. De normstelling voor PM2.5 zal uiteindelijk tot een betere bescherming van de bevolking leiden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel