Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vogelgroep in Nedersaksen
In de Duitse deelstaat Nedersaken breidt een milde vorm van vogelgriep zich uit. Volgens de lokale autoriteiten is het virus inmiddels bij dieren in vier bedrijven in de regio Cloppenburg geconstateerd. In totaal zullen hier 58.000 kalkoenen worden vernietigd. De afgelopen dagen zijn al 43.000 kalkoenen gedood.

Volgens de veterinaire instantie breidt het virus zich snel uit. Het gaat om het virus H5N2 en niet om de ook voor mensen gevaarlijke variant H5N1. In heel Nedersaksen geldt nu een stalplicht voor pluimvee. De autoriteiten vermoeden dat vogels in het wild het virus hebben overgedragen.

Productschap Pluimvee en Eieren roept op om bij contacten met de Duitse pluimveesector de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen. Indien het niet strikt noodzakelijk is, wordt sterk aangeraden om contacten met pluimveebedrijven in de Landkreis Cloppenburg te vermijden. Dat het virus risico's met zich mee brengt, blijkt ook uit het radio-interview van Radio Oost: http://media.rtvoost.nl/media/04768ec3.snd.asf.

Ook laag pathogeen virus gevonden in België
Bij twee Belgische pluimveebedrijven is bij routinematige monitoring laag pathogene aviaire influenza gevonden. Het ene bedrijf is een ganzenbedrijf met vrije uitloop in Bruggenhout, waar een virus van het type H5 is vastgesteld. Het tweede bedrijf is een handelsbedrijf in sierpluimvee in Bocholt. Om welk type virus het hier is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het om een laag pathogeen virus gaat. Dat heeft het ministerie van LNV de PVE laten weten.

Rondom beide bedrijven zijn beperkingsgebieden ingesteld met een straal van 1 km, maar in geen van beide gebieden liggen andere pluimveebedrijven. Voor zover bekend zijn er recent geen contacten geweest tussen deze bedrijven en Nederland.
Bruggenhout ligt ongeveer 25 km ten westen van Mechelen en Bocholt ligt dicht tegen de grens met Nederland aan, ongeveer 10 km ten zuidwesten van Weert.

(Bron: ANP en Boerderij, 13-12-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel