Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

"De huidige variant van Greenportlane is bedisseld door beleggers en de politiek. De 'Driessenvariant' dient geen algemeen belang. En Klavertje Vier is een 'megalomaan project' dat de kwaliteit van de stad Venlo en de omliggende gemeenten niet ten goede komt". Dat stelt Jeroen Sanders, bewoner van het Klavertje-Vier en directeur van meubelfabriek Leolux in de Echo van Horst aan de Maas van donderdag 29 januari 2009. Sanders heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas over de eventuele komst van Greenportlane, een weg die de A67 en de A73 met elkaar moet verbinden om het verkeer dat komt als gevolg van alle projecten rondom Grubbenvorst beter af te wikkelen.

Sanders schrijft in de brief dat hij zich misleidt voelt door de politiek. De keuze voor de huidige variant (zie in de bijlagen de stukken met betrekking tot Greenportlane) en de aanpassing van het provinciaal Omgevings Plan (POL) staat haaks op het in 1999 vastgestelde streekplan, stelt hij. Sanders vraagt zich af hoe het kan dat wat nog geen tien jaar geleden goed was, nu ineens niet meer deugt. In het streekplan werd de verbindingsweg niet niet nodig geacht en werd aangegeven dat de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur niet aangetast mocht worden! Nu is dat kennelijk geen punt meer.

Het hele project Klavertje Vier is in de ogen van de ondernemer een brug te ver. "Venlo wordt geen kwaliteitsstad met dit megaplan", schrijft Sanders. kassen, logistiek en transport zijn volgens hem laagwaardige arbeid, wat ook wel blijkt uit het feit dat het advies van de PCOL, een provinciale adviescommissie, om binnen het plan voor Klavertje Vier meer aandacht te besteden aan de huisvesting van buitenlandse werknemers.

De belangrijkste kritiek van Sanders richt zich op besluitvorming rondom Greenportlane en de rol van gedeputeerde Driessen daarin. Veel groepen, waaronder Behoud de Parel, zijn tegen en de bestuurders kunnen niet duidelijk maken wat het algemeen belang is van deze weg en waarom andere belangen daarvoor moeten wijken. Ook heeft sanders kritiek op de inspraakprocedure. Vlak voor kerstmis kwamen de kaarten voor het tracé beschikbaar en de inspraakprocedure was 1 januari 2009 gesloten. Sanders is van mening dat de lokale politiek te weinig opkomt voor de bealngen van de lokale bevolking, bijvoorbeeld in Grubbenvorst. Liever spannen ze samen met de provinciale politiek. Als gevolg daarvan - zo bespeurt hij - leeft er een grote stille woede onder de bevolking van Grubbenvorst.

Behoud de Parel