Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop zonder al te veel overlast voor de bevolking van Grubbenvorst het zand dat vrij komt als gevolg van de maasbeveiliging (tegen overstroming van de Maas) verwerkt kan worden. Dat heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas dinsdagavond 10 februari 2009 besloten.

Raadsinformatiebijeenkomst
Als vervolg op een eerdere informatiebijeenkomst van de raad in Grubbenvorst vond afgelopen dinsdag een raadsinformatiebijeenkomst plaats over de verwerkingsinstallatie. Vragen die nog open stonden van de eerdere bijeenkomst in januari werden besproken en de raad diende een afweging te maken of ze nu voldoende informatie had om in maart "opiniërend" met elkaar in discussie te gaan en vervolgens in april definitief een besluit te nemen.

Plan B
Tijdens de bijeenkomst in Grubbenvorst presenteerde vereniging Behoud de Parel "Plan B", een alternatief voor het plan van Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM), dat een haven, een zandverwerkingscentrale en een "omputterrein" (slibdepot) wil realiseren in Raaieind (Grubbenvorst). Met Plan B pleit de vereniging voor een drijvende verwerkingsinstallatie. Dit zorgt voor minder overlast. Wybe Bakker sprak namens Behoud de Parel de gemeenteraad toe (zie bijlage). Hij ergerde zich over het feit dat DCM het plan van Behoud de Parel zomaar van tafel veegde, vooral door een aantal onlogische vooronderstellingen aan het plan toe te voegen en die vervolgens te kritiseren. Volgens Bakker is er helemaal niet serieus naar het voorstel van Behoud de Parel gekeken en is de reactie van DCM gekleurd.

Vragen
Niet alle vragen van de gemeenteraad werden beantwoord. Zo vroeg men zich af hoe DCM de verkeersveiligheid wil garanderen. Vragen waren er verder over het aantal jaren dat een vaste grindinstallatie in bedrijf zou mogen zijn en over de bestemming van haven en gebied als de verwerking is gestopt. Wat de tijd betreft, zou de gemeente bij de rechter een bepaalde maximumtijd af moeten dwingen. Datzelfde geldt voor de toekomstige bestemming van haven en omliggend gebied. Hoe zit het met de gezondheidseffecten? Vanuit de raad klonken ook vraagtekens bij de objectieviteit van de informatie, die DCM verstrekte en waar het college van B&W op leek te leunen. Reden om te vragen om een onafhankelijk onderzoek.

Wat doet de provincie?
De raad vroeg zich ook af wat de provincie zou doen op het moment dat de gemeenteraad tegen het plan van een verwerkingscentrale in Raaieind stemt. Kan de provincie de gemeenteraad dan "overrulen"? Joop Brouns - al dertig jaar als provinciaal ambtenaar belast met de vergunningverlening van zand- en grindafgravingen en vurig voorstander van de plannen van DCM - zijn er binnen de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een viertal mogelijkheden voor de provincie, om het standpunt van de gemeenteraad naast zich neer te leggen. Hoewel deze bevoegdheden niet snel gebruikt worden, kan als het provinciaal belang dit vraagt, de provincie deze wel inzetten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel