Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Steeds meer organisaties keren zich tegen komst Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Steeds meer organisaties keren zich tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB).

Geslaagde presentatie actielied Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 

Natuurlijk speelde het LVK en de afgelopen "Gekke Maandag" de organisatie van de presentatie van het actielied "Zeker neet doon" parten. Maar met een redelijk gevulde zaal werd de presentatie toch een succes.

'Energie uit mest is fout'

Projecten & onderwerpen: 

Mestverbranding en –vergisting zijn geen duurzame vormen van biomassa. Ze behoren dan ook geen overheidssubsidie te krijgen. Dat stellen de stichting Natuur en Milieu en de provinciale milieufederaties in het rapport Heldergroene biomassa (zie bijlage: rapport en samenvattend overzicht), dat ze vanmiddag hebben overhandigd aan minister Maria van der Hoeven (EZ). Voor het Nieuw Gemengd Bedrijf niet zo'n leuke boodschap. Het bedrijf gebruikt juist de mestvergistingsinstallatie als een van de speerpunten om haar duurzame karakter aan te tonen.

LLTB wil besluitvorming LOG's duwtje geven

Projecten & onderwerpen: 

Met een folder bestemd voor gemeenteraadsleden en collegeleden doet de Limburgse land en tuinbouwbond (LLTB) een poging om de besluitvorming rond de aanwijzing van Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) vlot te trekken.

"Wij constateren dat een aantal ondernemers ver is met plannen voor bedrijven in de landbouwontwikkelingsgebieden", stelt LLTB voorzitter Noud Janssen. "Die ondernemers kunnen echter niet vooruit doordat de besluitvorming voor aanwijzing en invulling van de LOG’s in de gemeenten stagneert."

SP: Kaldenbroek van grote waarde

Projecten & onderwerpen: 

De gemeenteraad heeft op initiatief van de SP gesproken over natuurgebied Kaldenbroek bij Grubbenvorst. Aanleiding was het advies van het college van burgemeester en wethouders aan de provincie om Kaldenbroek niet de status 'zeer kwetsbaar' te geven.

De provincie Limburg heeft de afgelopen maanden bekeken op welke manier de diverse natuurgebieden in onze provincie moeten worden beschermd. Hiervoor zijn een aantal waarden voor geformuleerd. Natuurgebieden die de status 'zeer kwetsbaar' krijgen, zijn erg gevoelig voor de uitstoot van stoffen als ammoniak.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over het NGB