Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Omgevingsvergunning voor geitenhouderij in Lottum vernietigd

Projecten & onderwerpen: 

Op 11 mei 2020 heeft het college van B&W Horst aan de Maas aan "De Verbinding", een geitenhouderij aan de Losbaan 44 in Lottum, een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een geitenstal, onder andere met een opfokstal met loods. Omwonenden waren het niet eens met de verleende omgevingsvergunning, in het bijzonder vanwege de vergunde toename van het aantal geiten tot meer dan 1800. Zij vrezen voor geurhinder en voor een toename van de emissie van ammoniak en fijnstof vanuit de inrichting.

Vragen SP bij reactie Gedeputeerde Staten van Limburg op verzoek Behoud de Parel om omgevingsvergunning voor RMS te weigeren

Projecten & onderwerpen: 

10 december 2022 stuurde vereniging Behoud de Parel het schriftelijke verzoek naar het College van Gedeputeerde Staten van Limburg om een eventuele omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsfabriek van RMS in Horst aan de Maas te weigeren.

Overleg Behoud de Parel met gemeente Horst aan de Maas over uitvoering project "Grenzeloos Meten

Projecten & onderwerpen: 

23 November 2022 voerden André Vollenberg, Teus Hagen en Paul Geurts namens Behoud de Parel een gesprek met wethouder Kuipers (D66), verantwoordelijk voor duurzaamheids- en milieubeleid en in dat kader betrokken bij het Schone Lucht Akkoord (SLA), inzake fijn stof en geur. Ook gezondheid behoort tot diens portefeuille, voor zover die van buiten af (leefomgeving) bedreigt wordt. Naast Kuipers namen ook ambtenaren van de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en de provincie (RUD) deel aan het overleg, dat  handelde over het opzetten van een meetnetwerk om de uitstoot van fijn stof te meten.

Nog steeds achterstand in actualisatie vergunningen Intensieve veehouderijen: milieu en gezondheid mensen verder aangetast!

Projecten & onderwerpen: 

Dinsdag 10 januari 2023 maakte Andries Brantsma gebruik van het burgerplatform in de gemeenteraad van Horst aan de Maas om te pleiten voor duidelijkheid voor de veehouderijen in de gemeente. Duidelijkheid over het actualiseren van vergunningen.

Behoud de Parel vraagt GS eventuele nieuwe vergunningaanvraag Mestfabriek af te wijzen

Projecten & onderwerpen: 

Op 29 maart 2018 heeft het  college van Gedeputeerde Staten van Limburg aan de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland - RMS Venlo B.V. - een omgevingsvergunning verleend. De mestfabriek zou gevestigd worden aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Maar dat gaat niet door want op 27 juli 2022 heeft de Raad van State besloten het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg te vernietigen.
 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders