Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Stikstof: feiten versus propaganda van agro-trollen

Projecten & onderwerpen: 

Steeds meer politici en vertegenwoordigers van de vee-industrie profileren zich als stikstofontkenner of als lid van de twijfelbrigade – een begrip dat inmiddels als geuzennaam is geadopteerd door de Boer Burger Beweging. Boeren en aan de boerenstand gelieerde onderzoekers, die ingrijpen door de overheid proberen af te wenden, verspreiden een golf aan desinformatie. Deze desinformatie komt erop neer dat de stikstofcrisis niet veel meer is dan een hoax.

Behoud de Parel in Provinciale Staten van Limburg over plannen voor mestfabriek RMS in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Op 20 mei 2022 reisden zeven leden van Behoud de Parel af naar het Provinciehuis in Maastricht om in te spreken  bij de Commissie Ruimte, Landbouw en Natuur. Daar stond op de agenda hoe om te gaan met de mestoverschotten en de manier waarop die mestoverschotten verwerkt wordt.

20 mei: commissievergadering Provinciale Staten over natuurvergunning RMS

Projecten & onderwerpen: 

 Op vrijdag 20 mei staat er op de agenda van de Commissie Ruimte, landbouw en natuur (RLN) van Provinciale Staten van Limburg een debat gepland over het verlenen van een natuurvergunning voor RMS, de mestverwerkingsfabriek die gepland staat aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Dat gebeurt naar aanleiding van vragen van de SP aan het college van GS (lees hier het artikel daarover). Het is de bedoeling dat Paul Geurts als vertegenwoordiger van Behoud de Parel tijdens dat debat gaat inspreken.

Uitzending Zembla over stank op het platteland

Projecten & onderwerpen: 

Opstaan en naar bed gaan met ernstige stankoverlast. Het platteland is - zo meldt het televisieprogramma Zembla op haar site - een agrarisch industrieterrein geworden, waar de slechte luchtkwaliteit voor gezondheidsrisico's zorgt. De overheid hoort haar burgers te beschermen tegen stank en de uitstoot van ziekmakende fijnstof en ammoniak. Maar hoe serieus maken gemeenten, provincies en ministeries hier werk van? En wat kan of moet de boer er eigenlijk aan doen?

Actualisatie watervergunningen voor mestvergistingsinstallaties noodzakelijk

Projecten & onderwerpen: 

Leefbaar Buitengebied Gelderland heeft de uitspraak van de Raad van State over de door Behoud de Parel en omwonenden ingediende bezwaren tegen de door Waterschap Limburg verleende watervergunning aan RMS (lees hier het artikel over die uitspraak) gebruikt om bij het Waterschap Rijn en IJssel te bepleiten dat  eerdere watervergunningen aan mestvergistingsinstallaties worden ge actualiseerd.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders