Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Oud CDA-minister Cees Veerrman: "Beperk intensivering veehouderij".

Projecten & onderwerpen: 

Het klimaat is niet gebaat bij inkrimpen van de veestapel. Den Haag kan beter kiezen voor grondgebonden melkveehouders, betoogden Cees Veerman (oud CDA-minister van Landbouw) en Wouter van der Weijden (directeur Centrum voor Landbouw en Milieu) onlangs in Trouw.

Bij de kabinetsformatie onderhandelen vier partijen over klimaat en veehouderij. Zeker twee opties worden daarbij genoemd: inkrimping van de varkens- en melkveestapel en vergisting van mest. Maar op beide valt het nodige af te dingen.

LLTB werpt dam op tegen snelle stop op ziekmakende uitstoot Intensieve Veehouderij.

Projecten & onderwerpen: 

Onder het mom van een zogenaamd "Limburgse aanpak" heeft de LLTB een "visie" naar buiten gebracht op de problemen die de Intensieve Veehouderij via uitstoot van fijn stof, ammoniak, endotoxinen, stank en de overproductie van mest veroorzaakt. Met een zogenaamd "ambitieuze inzet" probeert de Intensieve Veehouderij de uitstoot in 2030 met de helft te reduceren.

Venray heeft ongezond leefmilieu

Projecten & onderwerpen: 

Het leefmilieu in de gemeente Venray blijkt ongezonder dan in het naburige Grubbenvorst in Horst aan de Maas. Dit blijkt uit metingen gedaan op zaterdag 6 mei 2017. Op die dag trokken leden van het buurtschap Kleefsedijk in Sevenum en van Behoud de Parel uit Grubbenvorst naar de varkenszichtstal van Houbensteijn te IJsselstein.

Verkiezingen: hoe denken de partijen over de omvang van de veestapel?

Projecten & onderwerpen: 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. Partijen verschillen duidelijk in de mate waarin ze willen afwijken van het huidige beleid.

Discussieavond intensieve veehouderij in gemeenteraad Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Afgelopen Valentijnsdag waren in het gemeentehuis ongeveer 100 mensen aanwezig bij de discussie over mestverwerking en ruimtelijke ordening in de intensieve veehouderij.

In Nederland werd in de oorlog honger geleden en na vredessluiting moest de voedselproductie zo snel mogelijk op gang komen. Er ontwikkelde zich een landbouw in samenhang en draagvlak met de omgeving. Ook werden allerlei subsidies ingesteld, onderzoekscentra geopend, coöperaties opgericht en met hard werken werd ons land na 20 jaar zelfs een agrarisch exportland.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Opinie