Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

'Nederlandse varkenshouderij is failliet'

Projecten & onderwerpen: 

"De varkenshouderij in Nederland is failliet." Dat zei varkenshouder, columnist en debat-organisator Johnny Hogenkamp gisteren op een discussiebijeenkomst over het fosfaatbeleid in Montfoort. "De marges zijn volledig verdampt."

Vooraankondiging: zaterdag 29 augustus demonstratie op het Malieveld in Den Haag tegen Megastallen.

Projecten & onderwerpen: 

Nederland houdt het grootste aantal dieren per vierkante meter ter wereld. Dat knelt aan alle kanten. Terwijl de negatieve gevolgen voor mens, boer, dier en klimaat steeds duidelijker worden, wordt de vee-industrie alleen maar groter en groter. Dat vraagt ook om een groot signaal aan de politiek. Daarom organiseert Milieudefensie, onder het motto "We zijn het MEGAzat!" een demonstratie op zaterdag 29 augustus op het Malieveld in Den Haag.

Onderzoek: Nederlander wil geen plofkip meer

Projecten & onderwerpen: 

Slechts 15% van alle Nederlanders wil de plofkip behouden. Een kleine meerderheid (51%) wil dat de plofkip verdwijnt. Veel Nederlanders vinden het prima dat bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken maken over een diervriendelijke en duurzame kip, zelfs als dat leidt tot een hogere prijs. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu.

Onverwachte steun voor Behoud de Parel !

Projecten & onderwerpen: 

Met Pinksteren werd door "Gewöen Grubbenvorst" een gratis ontbijt georganiseerd voor de inwoners van Grubbenvorst, voorafgaand aan de aspergefeesten. Het intitiatief viel niet goed. Niet vanwege het initiatief zelf, maar omdat één van de sponsoren het Nieuw Gemengd Bedrijf was. Dat betekende dat de Grubbenvorstenaren massaal verstek lieten gaan.

Een attente lezer van het dorpsblad de Mededelingen plaatste een advertentie met de oproep om uit protest tegen het NGB niet deel te nemen aan het ontbijt. Gevolg was dan ook dat méér dan 80% van de stoelen leeg was!

Burgers willen strengere geurnormen

Projecten & onderwerpen: 

Het verzet tegen stank uit veehouderijen groeit. Burgers in dorpen en omwonenden hebben hun krachten gebundeld in een werkgroep. Zij pleiten vanuit het belang van de volksgezondheid voor strengere geurnormen. Er moeten snel oplossingen komen voor overbelaste gebieden. Ook moeten er normen komen voor het uitrijden van mest, voor mestopslag en mestverwerking, voor de melkveehouderij en de nertsenhouderij.
 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Opinie