Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gezondheidsrisico LOG Elsendorp niet uit te sluiten

Projecten & onderwerpen: 

Extra gezondheidsrisico’s voor de inwoners van Elsendorp door het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) met dezelfde naam zijn niet geheel uit te sluiten.

Dat stelt de GGD die in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten voor de inwoners van Elsendorp. In het rapport van de GGD wordt ingegaan op effecten van ammoniak, endotoxinen, bacteriën en fijnstof. De GGD constateert wel dat er geen aanwijzingen zijn voor grootschalige gezondheidseffecten.

Cramer gaat kwaliteit van lucht anders meten

Projecten & onderwerpen: 

DEN HAAG - Met een nieuw systeem om luchtkwaliteit te meten, wil het kabinet een einde maken aan juridisch getouwtrek rond grote bouwprojecten. Milieubeschermers spreken van ‘fopspenen’ en ‘gebakken lucht’ en stellen dat het milieu weinig opschiet met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Lees verder...

In actie voor fijn stof

Projecten & onderwerpen: 

16-06-2008 . Minister Cramer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben op 12 juni afspraken gemaakt over vermindering van de uitstoot van fijn stof door de industrie. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Gemeente Gemert-Bakel: Meer onderzoek naar lokale milieubelasting Elsendorp noodzakelijk

De gemeente Gemert-Bakel neemt de aanbevelingen van het rapport ‘Gezondheids-effecten intensieve veehouderijen in Elsendorp’ van de GGD’en Brabant/Zeeland over. Uit het onderzoek van de GGD blijkt dat de op dit moment beschikbare milieugegevens onvoldoende informatie geven om de extra belasting van de ontwikkelingen in het LOG Elsendorp te bepalen. Hierdoor zijn voor de inwoners van Elsendorp extra gezondheidsrisico’s door het LOG niet uit te sluiten. Daarom hebben B&W besloten om de aanbevelingen van het rapport over te nemen en extra onderzoek te laten uitvoeren.

Fijnstof krijgt positieve lading

Projecten & onderwerpen: 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof