Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gegevens over concentraties van luchtverontreinigende stoffen bij VROM

Projecten & onderwerpen: 

VROM maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Deze taak van VROM is vastgelegd in de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007'. De gegevens worden jaarlijks voor 15 maart bekend gemaakt.

Op 14 maart 2008 heeft VROM de volgende invoergegevens bekend gemaakt:

Achtergrondconcentraties

Veel fijnstof in Limburgse landbouwgebieden

Projecten & onderwerpen: 

Er komt veel fijnstof voor in enkele landbouwgebieden in Limburg. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in Limburgse steden hebben veel mensen last van fijnstof. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling die bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

In landelijke gebieden kan fijnstof worden veroorzaakt door droge mest of door een grote weg die door het gebied loopt. De overschrijding van de Europese norm voor fijnstof komt vooral voor in het westen van het land. De grootste overlast doet zich voor in gemeenten met veel industrie.

Waarschuwen voor onzichtbare killer

Projecten & onderwerpen: 

Fijn stof in Noord-Brabant: Reconstructie en het effect op de concentraties

Projecten & onderwerpen: 

Onder de titel "Fijn stof in Noord-Brabant: Reconstructie en het effect op de concentraties" heeft het ECN begin maart een onderzoek gepubliceerd van Bleeker, Kraai en Aarnink.

Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de Fijn Stof (of PM10) problematiek in de Provincie Noord-Brabant en de relatie met het

Luchtkwaliteitstoets nodig in reconstructie

Reconstructieplannen moeten standaard getoetst worden op luchtkwaliteit. Dat concludeert het onderzoeksinstituut ECN in een rapport over de fijnstofproblematiek.

Dit betekent een extra procedurele belasting voor veebedrijven, maar wordt de toets niet voorgeschreven, dan krijgen gemeenten waarschijnlijk toch een proces aan de broek en is de kans dat ze dit verliezen groot, aldus ECN. Het verwijst hierbij naar de vele voorbeelden van plannen die voor de Raad van State zijn afgekeurd vanwege ontbrekend luchtonderzoek.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof