Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gemengde berichten over gezondheidsrisico megastal

Projecten & onderwerpen: 

Een megastal vormt geen extra gevaar voor de volksgezondheid. Dat concludeert de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) na de risico's van megastallen in kaart te hebben gebracht. Nog geen twee weken geleden klonk het tegenovergestelde: in een rapport van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werd geconcludeerd dat een megastal juist wel een bedreiging voor de volksgezondheid kan vormen.

Behoud de Parel: rapport GGD onvolledig en daardoor suggestief.

In een brief aan B&W van Horst aan de Maas schrijft Behoud de Parel, dat het rapport van de GGD over de fijnstofproblematiek en MRSA onvolledig is en daardoor suggestief. Dat rapport heeft B&W laten maken, nadat een groep van 50 artsen in Noord-Limburg het college gewezen had op de risico’s van de komst van onder andere het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en composteerderij en een mestvergistingsinstallatie) voor de volksgezondheid. Volgens de actiegroep heeft de GGD strikt antwoord gegeven op vragen van B&W.

Regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit

Projecten & onderwerpen: 

Op een van de websitepagina's van InfoMil vindt u informatie over de ‘Wet luchtkwaliteit’.

Meer informatie over de Wet luchtkwaliteit, de verschillen met het Besluit luchtkwaliteit 2005 en het tijdspad behorend bij het NSL vindt u op de pagina luchtkwaliteit: wettelijk kader en toelichting.

Het fijnstofonderzoeksprogramma BOP

Projecten & onderwerpen: 

Het fijnstofonderzoeksprogramma BOP is in februari 2007 vastgesteld en van start gegaan. BOP staat voor beleidsgeoriënteerd onderzoeksprogramma PM (particulate matter) en wordt door het ministerie van VROM gefinancierd. Het programma is gericht op het verminderen van het aantal beleidsdilemma’s op het gebied van fijn stof. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) is trekker van het programma dat een looptijd heeft van twee jaar (2007-2008). De onderzoeksinstituten ECN, TNO, RIVM en MNP hebben gezamenlijk, in overleg met het ministerie van VROM, het programma opgezet en vastgesteld.

Verband tussen fijnstof en kanker?

Projecten & onderwerpen: 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof