Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Europees conflict over fijnstof

Projecten & onderwerpen: 

Zie bijlage.

Bron: Dagblad de Limburger 10-10-2007

Nu al fijnstof in Alphen

Projecten & onderwerpen: 

Maandag, 8 oktober 2007 - ALPHEN - De actiegroep tegen ontzanding ‘Bewoners over de Maas’ heeft het fijnstofgehalte in Alphen gemeten en noemt de resultaten ‘niet geruststellend’. De apparatuur voor de meting is beschikbaar gesteld door Milieudefensie.

Cumulatie luchtverontreiniging als gevolg van Niet-IBM-projecten. (CE Delft september 2007)

Projecten & onderwerpen: 

Zie bijlage

Onderzoek naar fijnstof bij varkensstallen

Projecten & onderwerpen: 

Onderzoekers van de Animal Sciences Group zijn gestart met het meten van de uitstoot van fijn stof, ammoniak, geur en broeikaseffecten in vier traditionele vleeskuikenstallen. De metingen maken deel uit van een groot onderzoek in alle vleessectoren dat drie jaar duurt. Het ASG-onderzoek moet leiden tot emissiefactoren voor fijn stof. Eerder werd het effect van gecombineerde luchtwassers op de uitstoot van diverse stoffen in de varkenshouderij gemeten.
(Bron: Plattelandspost september 2007, nr. 7)

Fijnstof alarm: brief aan Gedeputeerde staten van Limburg

Projecten & onderwerpen: 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Grubbenvorst, 13 juli 2007

Betreft: Fijnstofalarm

Geacht College,

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof