Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Verslag Klankbordgroep Centrale Zandverwerkingsinstallatie Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Rgelematig komt de zogenaamde Klankbordgroep met betrekking tot de Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Raayeind bijeen om te overleggen over de verdere ontwikkeling van de verwerkingsinstallatie en het gebied daar om heen. Vanuit de vereniging Behoud de Parel neemt Bert Vrieling deel aan deze Klankbordgroep.

Behoud de Parel: "Werkzaamheden aanleg zandverwerkingsinstallatie Grubbenvorst stil leggen"

Projecten & onderwerpen: 

Eind mei is een begin gemaakt met de aanleg van de CVI (Centrale Zandverwerkingsinstallatie) aan het Raaieind. Vrachtverkeer zorgde voor onveilige situaties voor andere weggebruikers. Behoud de Parel heeft in een brief voorstellen gedaan over de manier waarop de verkeersproblemen opgelost kunnen worden.

Raad van State: Horst aan de Maas heeft vergunning CVI voldoende aangepast.

Projecten & onderwerpen: 

Volgens de Raad van State heeft de gemeente Horst aan de Maas de vergunning voor de bouw van de zogenaamde Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) voldoende aangepast. Dat betekent dat DCM (Delfstoffen Combinatie Maasdal, een samenwerkingsverband van de grintboeren Teunesen en Terraq) alsnog van start kan gaan met de bouw van een haven, een slibdepot en een zandverwerkingsinstallatie. De bezwaren van omwonenden en vereniging Behoud de Parel zijn daarmee uiteindelijk door de Raad van State aan de kant geschoven (zie bijlage).

Onvoldoende onderzoek laagfrequent geluid bij toekomstige zandverwerkingsinstallatie in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

De gemeente Horst aan de Maas moet beter onderzoek doen naar de eventueel gevolgen van laagfrequent geluid van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) die in ’t Raaieind in Grubbenvorst gepland is. Die uitspraak (zie bijlage) deed de Raad van State op woensdag 15 juli. De gemeente Horst aan de Maas krijgt van de Raad van State twintig weken de tijd om aanvullend onderzoek te doen om hun beslissing beter te onderbouwen, of het besluit alsnog aan te passen.

Raad van State hoort Behoud de Parel en DCM inzake Centrale Zandverwerkings-Installatie Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Op donderdag 2 april 2015 vond een zeer uitvoerige zitting plaats bij de Raad van State met betrekking tot de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) aan de Maas in Grubbenvorst( lees meer in dit artikel). De partijen werden goed vertegenwoordigd. Vier personen van Océ en vier personen van Behoud de Parel (twee juristen, een deskundige en de voorzitter van Behoud de Parel), die zich te weer stellen tegen de komst van een centrale zandverwerkingsinstallatie, een slibdepot en een haven in Raaieind.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de actiegroep