Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vrachtverkeer Zandverwerking en fietsers Grubbenvorst gescheiden

Projecten & onderwerpen: 

Dagblad de Limburger meldt op haar site dat de vrachtwagens die zand afvoeren bij de bouw van de Centrale Zandverwerkings Installatie (CVI Raaieind) in de toekomst niet meer over de Venloseweg in Grubbenvorst gaan rijden, maar over het grondgebied van Venlo. Dat heeft wethouder Beurskens bekend gemaakt.

B&W Horst aan de Maas reageert op brief Behoud de Parel over verkeersproblemen door werkzaamheden Centrale Zandverwerkingscentrale Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft - bij monde van Wethouder Beurskens (Essentie) - gereageerd op de brief van Behoud de Parel aan de gemeenteraad (zie ook het artikel over die brief) inzake de verkeersproblemen die zijn ontstaan als gevolg van de start van de werkzaamheden van DCM voor de opbouw van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Raaieind (Grubbenvorst).

Bestemmingsplan Centrale Zandverwerkingsinstallatie Raaieinde aangepast

Projecten & onderwerpen: 

Het door de gemeenteraad van Horst aan de Maas op 11 februari 2014 vastgestelde bestemmingsplan "Centrale verwerkingsinstallatie Raaieinde" is op 15 juni 2015 door de Raad van State bekritiseerd. De Raad heeft toen een tussenuitspraak gedaan, waarbij de gemeenteraad wordt opgedragen een aanvullend onderzoek te doen naar laagfrequent geluid. Vereniging Behoud de Parel had de Raad van State gewezen op de overlast van dat laag frequent geluid, die de baggeraars (DCM) toen nog ontkende (zie hier het artikel over deze uitspraak).

Landelijke norm voor Laag Frequent Geluid noodzakelijk!

Projecten & onderwerpen: 

DCM, een combinatie van zandverwerkers - wil in Grubbenvorst een zandverwerkingsinstallatie bouwen, een haven aanleggen en daarnaast een slibdepot creëren. In Raaieind, langs de Maas. Vereniging Behoud de Parel verzet zich daar - onder andere via juridische procedures (zie hier) - fel tegen. Eén van de redenen om in verzet te komen is het Laag Frequent Geluid, dat de installatie zal veroorzaken en dat veel mensen in Grubbenvorst tot last zal zijn. Voor dat LFG bestaat geen landelijke norm.

Bestemmingsplan Centrale Zandverwerkingsinstallatie door gemeenteraad goedgekeurd

Projecten & onderwerpen: 

De gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan voor de zandverwerkingsinstallatie, haven en slibdepot in Raaieinde. De raad hechtte haar goedkeuring aan de reactie van het College van B&W op de zienswijzen die onder andere zijn ingediend door Behoud de Parel (lees hier het artikel over de reactie van B&W), de Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL) en omwonenden. Behoud de Parel en SAAL maakten gebruik van de mogelijkheid om voorafgaande aan de behandeling van het bestemmingsplan de gemeenteraad toe te spreken.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid