Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Extra tegenvaller Horst aan de Maas voor Floriade

Horst aan de Maas moet rekening houden met een extra tegenvaller van de Floriade. Dat meldt 1Limburg. Volgens de nieuwswebsite moeten de Floriade-gemeenten rekening houden met nog eens tien miljoen euro.

De tegenvaller heeft te maken met het gebrek aan interesse voor Venlo Greenpark en Villa Flora. Omdat de afgelopen jaren geen grond is verkocht op het voormalige Floriadeterrein, loopt het verwacht tekort met 8,5 miljoen euro op naar 13 miljoen euro in 2027.

Provincie schuift toetsing bezwaren Behoud de Parel tegen Trade Port Noord door naar Rijk

Vanaf 18 januari 2010 lag het ontwerp van de structuurvisie en de PlanMER Bedrijventerrein Trade Port Noord ter inzage. Trade Port Noord is één van de projecten rondom Grubbenvorst, die de leefbaarheid van Grubbenvorst ernstig zullen aantasten, als ze doorgang vinden in de gedachte opzet. Reden voor Behoud de Parel een zienswijze in te dienen. Inmiddels heeft de provincie gereageerd op de zienswijze.

Nog steeds te veel nieuwe bedrijfsterreinen

Gemeenten bieden twee keer meer bouwrijpe grond aan op bedrijventerreinen dan nodig is. Dat is in strijd met afspraken tussen Rijk, gemeenten en provincies. Oorzaak is overheidsfalen op alle niveaus. Han Olden komt tot deze conclusie in zijn proefschrift Uit voorraad leverbaar, waarop hij 11 maart promoveert aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij analyseerde het beleid voor bedrijventerreinen op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Gemeenten moeten zich terugtrekken uit de uitgiftemarkt van bedrijventerreinen, luidt zijn advies.

Zienswijze Behoud de Parel op structuurvisie en PlanMER Trade Port Noord

Vanaf 18 januari 2010 lag het ontwerp van de structuurvisie en de PlanMER Bedrijventerrein Trade Port Noord ter inzage (zie ?q=node/1640). Trade Port Noord is één van de projecten rondom Grubbenvorst, die de leefbaarheid van Grubbenvorst ernstig zullen aantasten, als ze doorgang vinden in de gedachte opzet. Reden voor Behoud de Parel een zienswijze in te dienen.

De toekomst van bedrijventerreinen: van uitbreiding naar herstructurering

Het beleid voor bedrijventerreinen behoeft aanpassing. Gemeenten moeten veel meer op regionaal niveau de terreinen gaan plannen, programmeren en herstructureren. Nu zijn zij bij het aanbieden van ruimte voor bedrijven vooral gericht op het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen in de eigen gemeente. Onderhoud en herstructurering (ingrijpende verbetering/aanpassing) van bestaande terreinen komt niet van de grond. De huidige praktijk gaat bovendien gepaard met verlies van open ruimte en de aantasting van het landschap.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Algemene berichten over Trade Port Noord