Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Impuls voor Horster Landschap: Boerenlandschap Verfraaid

Ontwerp-structuurvisie en plan-MER Bedrijventerrein Trade Port Noord

Projecten & onderwerpen: 

Burgemeester en wethouders van Venlo hebben bekend gemaakt dat met ingang van 18 januari 2010 het ontwerp van de structuurvisie Bedrijventerrein Trade Port Noord ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken (tot en met 1 maart 2010). Trade Port Noord is één van de projecten rondom Grubbenvorst, die de leefbaarheid van Grubbenvorst ernstig zullen aantasten, als ze doorgang vinden in de gedachte opzet.

Principeakkoord IPO, VNG en Rijk over nieuwe aanpak bedrijventerreinen

Projecten & onderwerpen: 

Minister Cramer en minister van der Hoeven hebben overeenstemming bereikt met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de nieuwe aanpak van het bedrijventerreinenbeleid. De afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 ten behoeve van de raadpleging van de achterban.

De afspraken hebben betrekking op:
1.De behoefteraming en planning van nieuwe bedrijventerreinen;
2.De herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en de financiering van de herstructureringsopgave;

'Meer regie op ruimtelijke ordening'

Projecten & onderwerpen: 

Minister Cramer wil verouderde bedrijventerreinen versneld opknappen. Dat zei de minister vandaag op de Provada (de vastgoedvakbeurs) in de Rai in Amsterdam. Het gaat om in totaal 6500 hectare terreinen die tot 2013 worden aangepakt. Het Rijk trekt hier 400 miljoen euro voor uit.

Verzakelijking

Miljoenen voor permanente Floriade-gebouwen

Projecten & onderwerpen: 

Op 1 juli moet duidelijk zijn of er op het Floriadeterrein in Venlo een aantal permanente, beeldbepalende gebouwen zullen verrijzen. Deze moeten na de Floriade in 2012 dienst doen als kantoorgebouw op Greenpark Venlo. De provincie Limburg en de regio Venlo steken alvast enkele miljoenen in het zogeheten Poortgebouw (ook wel het Innova-complex genoemd) en Villa Flora.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid