Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Onvoldoende verkeersmaatregelen ontsluitingsweg NGB

Zo'n 40 buurtbewoners en ondernemers aan de Witveldweg in Grubbenvorst hebben een brief gestuurd aan het college van B&W van Horst aan de Maas. Daarin vragen ze de gemeente om maatregelen te nemen bij de Witveldweg. Deze weg ontsluit het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg, waar onder andere de megastallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) zijn gepland. Vereniging Behoud de Parel verzet zich nog steeds tegen de komst van het NGB.

Station Grubbenvorst mogelijk bij sportpark

In weekblad Hallo Horst aan de Maas werd gemeld dat de Sint Jansweg in Grubbenvorst is vervallen als mogelijke locatie voor het station Grubbenvorst-Greenport. Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst dinsdag 7 april in gemeenschapshuis ‘t Haeren.

Vragen aan Gemeenteraad en B&W over overlast A73

09-03-2013 • Eerder voerden bewoners langs de A73 actie voor maatregelen tegen de overlast van deze autoweg. Het College van B&W liet onderzoek verrichten en concludeerde dat de geluidsoverlast binnen de gestelde normen bleef (lees hier het betreffende artikel). Inmiddels is de toegestane snelheid verhoogd tot 130 kilometer en is de overlast verder toegenomen. Reden voor Jac Truijen en Paul Geurts uit Berkelsbroek opnieuw aandacht te vragen voor de overlast van de A73 (zie bijlage).

Greenportlane

In bijgaand filmpje dat gemaakt is in opdracht van het College van Gedeputeerde Staten in Limburg (CDA, VVA en PVV) komen de directeur van Freshpark, een vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging en een kritische bewoner aan het woord over de aanleg van de Greenportlane Venlo.

Nederland in Beeld

De laatste decennia is er erg veel veranderd in het Nederlandse landschap en de volgende decennia zal dat proces zich nog sneller voltrekken. Die verandering is een autonoom proces. Het is de resultante van de invloeden van economische activiteiten op hun omgeving. Er worden wegen aangelegd, Vinex-wijken gebouwd en het gras wordt steeds vroeger gemaaid, terwijl veel koeien meer in de stal dan in de wei verblijven. Een deel van die veranderingen kun je door vergelijking van topografische kaarten en door statistieken vaststellen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Algemene berichten over de infrastructuur