Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Voorstel voor Wet Natuur moet grondig worden herzien

Projecten & onderwerpen: 

Het voorstel voor de Wet Natuur dient grondig te worden herzien. Alle Europese verplichtingen die in de Natuurbeschermingswet ontbraken zijn ook in het voorstel voor de nieuwe wet afwezig. Bovendien wordt zoveel bestuurlijke onduidelijkheid geintroduceerd dat ernstig aan de effectiviteit van de bescherming van de Europese biodiverisiteit moet worden getwijfeld. Dat stelt de Stichting Instituut Quatro, een organisatie die zich richt op het vergroten van de belangstelling bewustwording en kennis over Europese natuur- en milieuwetgeving.

D66: "Europese Commissie fluit staatssecretaris Bleker terug"

Projecten & onderwerpen: 

De Europese Commissie trekt vandaag, 9 november een streep door een groot deel van het 10-puntenplan van staatssecretaris Bleker. In antwoord op vragen van D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy over de aanpak van Natura 2000 in Nederland is de Europese Commissie zeer kritisch en fluit ze de staatssecretaris hard terug.

Geen buitensporig zware verplichtingen

EU tikt Nederland op de vingers over natuurbeleid

Projecten & onderwerpen: 

Van de 163 natuurgebieden die in 2006 in Brussel zijn aangemeld, hebben slechts enkele de hele procedure doorlopen.

De ontwikkeling van Natura 2000 in Nederland staat nagenoeg stil. Van de 163 natuurgebieden die in 2006 in Brussel zijn aangemeld, hebben er nog maar vier daadwerkelijk de gehele procedure doorlopen. Ruim honderd gebieden zijn nog niet eens door staatssecretaris Henk Bleker van natuur aangewezen, terwijl dit al in december 2010 had moeten gebeuren. Dit tot grote onvrede van de Europese Commissie.

‘Nederland behoort tot de vuilste landen van Europa’

Projecten & onderwerpen: 

Nederland hoort tot de vuilste landen in Europa. Weliswaar is de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland jarenlang gedaald, maar die afname begint af te vlakken. In sommige gevallen neemt hij zelfs weer toe, schrijft NRC Handelsblad vandaag.

“Nieuwe wet zoveelste aanslag op de natuur”

Projecten & onderwerpen: 

De natuur in Nederland staat als gevolg van de draconische bezuinigingen (meer dan 60% eraf) zwaar onder druk. De nieuwe natuurwet, zoals vandaag in concept gepresenteerd door staatssecretaris Bleker, betekent andermaal een aanslag op die natuur. Het afbraakbeleid van het kabinet is ongekend.

Directeur Hank Bartelink van De12Landschappen: “Het leek zo mooi: vereenvoudiging van regels door 3 bestaande wetten samen te voegen. Maar met dit wetsvoorstel laat Bleker andermaal zien weinig op te hebben met natuur.”

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Nieuws