Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Werkgroep Behoud de Peel handhaaft ammoniak-bezwaren na 'mediation' met provincie

Projecten & onderwerpen: 

De Stichting Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) houdt ook na 'mediation' met de provincie Noord-Brabant vast aan aah bezwaren tegen de wijze waarop de provincie toestemming verleent voor de uitbreiding van veehouderijbedrijven in de omgeving van de Peel. De WBdP vindt dat een direct verband tussen de uitbreiding en de intrekking vereist is.

Natuur mag en kan beter beschermd worden

Projecten & onderwerpen: 

De regering bezuinigt onevenredig veel op natuur. Het primaat ligt weer bij de landbouw. De natuur en de burger zijn de dupe.

Er wordt draconisch bezuinigd op de natuur. Waar landelijk een paar procent wordt geschrapt in de overheidsuitgaven, wordt 60 procent bezuinigd. Er blijft hooguit nog wat geld over om boeren, particulieren en natuurorganisaties (in die volgorde) bij het beheer te helpen. En zelfs op beheer van bestaande natuur wordt bezuinigd. Natuurbescherming wordt feitelijk stopgezet.

'Bezuinigen op natuur juridisch onmogelijk'

Projecten & onderwerpen: 

Het is wettelijk niet mogelijk te bezuinigen op natuur die Europees is beschermd, waarschuwen adviseurs van het kabinet de staatssecretaris van natuur Henk Bleker. Nederland heeft zichzelf in verdragen juist verplicht de kwaliteit in deze gebieden te verbeteren, en kan geen eigen koers varen nu er minder geld is.

Lees hier verder.

(Bron: Trouw, Hans Marijnissen − 17/04/11)

Europese Commissie houdt Bleker aan Europese natuurdoelstellingen

Projecten & onderwerpen: 

Het plan van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om af te zien van de definitieve aanwijzing van enkele Natura 2000-gebieden en om een aantal van deze gebieden samen te voegen stuit op verzet van de Europese Commissie. Dat blijkt uit een reactie die de Europese Commissie heeft gegeven op vragen van europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy van D66.

Behoud de Parel bedankt vrijwilligers OLS

Projecten & onderwerpen: 

Tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in 2010 heeft de organiserende schutterij mensen opgeroepen als vrijwilliger mee te werken aan een succesvol OLS. De vrijwilligers kregen een vergoeding en zij konden zelf aangeven, aan welke organisatie uit Grubbenvorst die vergoeding uitgekeerd zou worden. Het OLS is een succes geworden en de vereniging Behoud de Parel heeft een stukje in dat succes mogen delen. Gebleken is dat nogal wat vrijwilligers aangegeven hebben hun vergoeding beschikbaar te stellen aan Behoud de Parel.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Nieuws