Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Agenda Landschap brengt landschap dichtbij

Projecten & onderwerpen: 

Het Nederlandse landschap is van ons allemaal. Om in te wonen, te werken en te recreëren. Toch staat het karakteristieke, unieke en mooie landschap van Nederland steeds meer onder druk. Bedrijventerreinen, grootschalige veehouderijbedrijven, woonwijken, spoorlijnen en snelwegen: alles vraagt om een plek. Daarom heeft de ministerraad op voorstel van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besloten tot de Agenda Landschap.

Boer moet meer bijdragen aan onderhoud landschap

Projecten & onderwerpen: 

Rijk en provincies gaan samen onderzoeken welke landschappen de moeite waard zijn te behouden of te herstellen en wat dit gaat kosten. Binnen deze nog aan te wijzen gebieden kunnen nieuwe beperkingen gaan gelden voor boeren, die daarvoor mogelijk gecompenseerd worden.

’Geen antwoord op derde agrarische crisis’

Projecten & onderwerpen: 

De landbouw stevent af op een derde, wereldwijde crisis. De Nederlandse agrarische sector lijkt daarop nauwelijks een antwoord te hebben. Dat schrijft hoogleraar rurale sociologie Jan Douwe van der Ploeg vandaag in een opinieartikel in het Agrarisch Dagblad.

Volgens Van der Ploeg zou de sector lering moet trekken uit eerdere internationale crises. In 1880 leidde de import van goedkope bulkproducten, vooral graan uit de VS, tot de eerste grote malaise in de Europese landbouw. In de jaren ’30 van de vorige eeuw veroorzaakte een forse daling van de koopkracht een crisis.

Landschap beschermen door extra eisen aan boeren

Projecten & onderwerpen: 

Om de verrommeling van het buitengebied tegen te gaan, moeten provincies waardevolle cultuurlandschappen benoemen en deze beschermen. Boeren die daar zijn gevestigd, krijgen een financiële vergoeding voor de extra eisen waaraan zijn dienen te voldoen. Dat adviseert de Taskforce Financiering Landschap onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan aan landbouwminister Gerda Verburg.

Rabobank: boeren zien financiële buffer afnemen

Projecten & onderwerpen: 

Boeren financieren steeds vaker vrijwel met vreemd vermogen. Dat brengt de gezondheid van de onderneming in gevaar bij sterk schommelende grondstofprijzen. Dat zei Dirk Duijzer, directeur food & agri van de Rabobank vandaag op het Future of Food & Agri Conres in Wageningen.

Sommige bedrijven kenden volgens Duijzer tot voor kort 10 procent eigen vermogen. In andere sectoren was dit eerder 60 tot 70 procent. "We zien nu dat men afhankelijker wordt van de bank en het bufferend vermogen daalt."

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Nieuws