Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Crime champ?

Projecten & onderwerpen: 

De laatste weken is er veel te doen over Prime Champ. Het lijkt er op dat er veel dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. In het verleden is er al veel strijd gevoerd over de officiële prestaties die personeelsleden moesten neerzetten. Veel lokale werknemers moesten het veld ruimen en andere EU-inwoners gingen hun werk doen. Dat was een klap voor de regionale werkgelegenheid.

Bescherming landschapskwaliteit bij rechter moeilijk af te dwingen

Projecten & onderwerpen: 

Burgers kunnen zich juridisch vaak nergens op beroepen als zij vinden dat de landschappelijke kwaliteiten in het geding zijn. Dit komt doordat deze kwaliteiten vaak niet van een wettelijke basis zijn voorzien. Dat schrijven onderzoekers van Alterra in hun studie ‘Rechtsontwikkelingen landschapsbeleid: landschapsrecht in wording’.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Kent u Milieuhulp?

Projecten & onderwerpen: 

Kent u Milieuhulp? Milieuhulp is een portaal van de Natuur en Milieufederaties en Milieudefensie over de leefomgeving. Het helpt burgers op weg die hun eigen omgeving actief willen beschermen of verbeteren. Door de toenemende druk op de leefomgeving is daar steeds meer vraag naar.

Milieuhulp bedenkt de antwoorden niet zelf, maar linkt door naar vele websites over natuur, milieu en duurzaamheid. De burger vindt zo een schat aan gegevens bijeen, van Kapvergunning tot Zonnepaneel. Ook is de informatie geografisch
ontsloten, zie bijvoorbeeld Grubbenvorst of Sevenum.

De beste wensen voor 2012

Projecten & onderwerpen: 

Het bestuur van de vereniging Behoud de Parel wenst u en de uwen voor het nieuwe jaar het beste toe. Dat 2012 u moge brengen wat u ervan verwacht. En samen met u hopen we daar een klein stukje aan bij te dragen...

Nieuw virus misvormt lammeren

Projecten & onderwerpen: 

Den Haag - Er heerst een nieuw virus onder schapen en koeien in Nederland. Sinds het begin van deze maand krijgt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldingen van misvormd geboren schapenlammeren. Daarover heeft staatssecretaris Henk Bleker vrijdag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Bij onderzoek is in de hersenen van twee lammeren het zogenoemde Schmallenbergvirus aangetroffen, genoemd naar het dorp in Duitsland waar het deze zomer voor het eerst werd gevonden.

Volksgezondheid

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Nieuws