Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel teleurgesteld over inhoud "Visie Veehouderij" Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Dinsdag 11 mei presenteerde het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas een concept van haar "visie" op de toekomst van de veehouderij in de gemeente (zie bijlage). In een brief aan B&W en de gemeenteraad (zie bijlage) spreekt Behoud de Parel haar teleurstelling uit over deze conceptvisie, die de uitkomst is van een heel lang traject van raadsvergaderingen en themabijeenkomsten waarbij burgers en maatschappelijke organisaties hun zegje konden doen.

Overleg met gemeente over controle op Intensieve Veehouderij in Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Op 8 december 2020 stuurde vereniging Behoud de Parel een brief aan het gemeentebestuur van Horst aan de Maas, waarin de vereniging vraagt om haast te maken met de uitvoering van wettelijke taken ter bescherming van natuur, klimaat en de leefomgeving in het algemeen. De vereniging doelt dan met name op de taak om bedrijven te controleren op het gebruik van de zogenaamde Best Beschikbare Technieken (BBT) die voorgeschreven zijn op basis van de zogenaamde IPPC-voorwaarden.

B&W Horst aan de Maas zet geen vaart achter wettelijke plicht om IV-bedrijven te controleren op milieumaatregelen!

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft op 8 december 2020 een brief geschreven aan de gemeente Horst aan de Maas (lees hier het artikel over die brief) waarin de vereniging vraagt om haast te maken met de uitvoering van wettelijke taken ter bescherming van natuur, klimaat en de leefomgeving in het algemeen.

Behoud de Parel roept Limburgse gemeenten op Intensieve Veehouderijen te controleren op milieueisen

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft aan alle gemeenten in Limburg een brandbrief geschreven (zie bijlage) om hen te wijzen op de verplichting van vergunningverleners om per 21 februari 2021 alle vergunningen van intensieve veehouderijen met de omvang van een IPPC-bedrijf te controleren en actualiseren. Per deze datum dient in de vergunningen opgenomen te zijn dat elke stal en activiteit voldoet aan de BBT-eisen (BBT = Best Beschikbare Technieken). Geen enkel bedrijfsonderdeel is hiervan uitgesloten.

Nieuwe staltechnieken onttrokken aan openbaarheid

Projecten & onderwerpen: 

Producenten van nieuwe stalsystemen en technieken hoeven geen informatie te verstrekken aan derden. De gegevens van goedgekeurde stalsystemen en technieken waaraan een voorlopige emissiefactor is toegekend, zijn niet openbaar. Dat hebben bedrijven die nieuwe technieken ontwikkelen, afgesproken met het ministerie van I&W, zo meldt max5odeur op haar website.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid