Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Door Behoud de Parel bestreden "50%-regeling" van de baan

Projecten & onderwerpen: 

In een brief (zie bijlage) aan de Tweede Kamer van 7 juli 2023 kondigt Staatssecretaris Heijnen aan dat er gewerkt zal worden aan het herstellen van de balans tussen economische en milieubelangen met betrekking tot geurhinder en veehouderijen in Nederland. De staatssecretaris, samen met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), presenteert de uitgangspunten voor de aanpassing van de regelgeving om zowel nieuwe situaties met onaanvaardbare geurbelasting te voorkomen als de bestaande overlast te verminderen.

Behoud de Parel: “Vaag Uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas vertraagt vooruitgang”

Projecten & onderwerpen: 

In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage) schrijft vereniging Behoud de Parel dat zij teleurgesteld is over de inhoud van het “Uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas”. Eerder al had de vereniging kritiek op de in juli 2021 aangenomen “Visie”. Die is volgens Behoud de Parel te abstract en te vaag. Wethouder Tegels heeft bij het vaststellen van de visie beloofd dat in het uitvoerings-programma een en ander geconcretiseerd wordt.

Antwoorden GS Limburg op vragen SP Limburg over mestverwerkingsfabriek

Projecten & onderwerpen: 

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de SP-fractie in Provinciale Staten laten weten dat de eigenaren van de mestverwerkingsfabriek RMS (nu in handen van investeringsmaatschappij Black Rock) nog steeds onvoldoende gegevens heeft opgestuurd om een natuurvergunning te kunnen verlenen voor de bouw van de fabriek nabij Grubbenvorst. Daarmee duurt de procedure voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet - de aanvraag verstuurde RMS op 28 juli 2016 - nu al ruim vijf (!) jaar.

Vragen over stalbrand in Melderslo

Projecten & onderwerpen: 

Op 8 september 2021 zijn door het Americaanse SP-raadslid Michael Van Rengs vragen gesteld aan het college van B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage) naar aanleiding van een krantenartikel in dagblad De Limburger van 25 augustus 2021 over een stalbrand in Melderslo. Het college heeft inmiddels gereageerd op de vragen van Van Rengs (zie bijlage).

Behoud de Parel teleurgesteld over inhoud "Visie Veehouderij" Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Dinsdag 11 mei presenteerde het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas een concept van haar "visie" op de toekomst van de veehouderij in de gemeente (zie bijlage). In een brief aan B&W en de gemeenteraad (zie bijlage) spreekt Behoud de Parel haar teleurstelling uit over deze conceptvisie, die de uitkomst is van een heel lang traject van raadsvergaderingen en themabijeenkomsten waarbij burgers en maatschappelijke organisaties hun zegje konden doen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid