Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Antwoorden GS op vragen over betrouwbaarheid mestverwerkingsfabriek RMS nabij Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

In februari 2021 stelde Kathleen Mertens, Statenlid voor Groen Links, vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) over de komst van de mestverwerkingsfabriek van RMS aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst. Groen LInks wijst er op dat de door de provincie verleende omgevingsvergunning op veel bezwaren stuit van de omgeving en milieuorganisaties (o.a. Behoud de Parel).

B&W Horst aan de Maas zet geen vaart achter wettelijke plicht om IV-bedrijven te controleren op milieumaatregelen!

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft op 8 december 2020 een brief geschreven aan de gemeente Horst aan de Maas (lees hier het artikel over die brief) waarin de vereniging vraagt om haast te maken met de uitvoering van wettelijke taken ter bescherming van natuur, klimaat en de leefomgeving in het algemeen.

Behoud de Parel roept Limburgse gemeenten op Intensieve Veehouderijen te controleren op milieueisen

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft aan alle gemeenten in Limburg een brandbrief geschreven (zie bijlage) om hen te wijzen op de verplichting van vergunningverleners om per 21 februari 2021 alle vergunningen van intensieve veehouderijen met de omvang van een IPPC-bedrijf te controleren en actualiseren. Per deze datum dient in de vergunningen opgenomen te zijn dat elke stal en activiteit voldoet aan de BBT-eisen (BBT = Best Beschikbare Technieken). Geen enkel bedrijfsonderdeel is hiervan uitgesloten.

Nieuwe staltechnieken onttrokken aan openbaarheid

Projecten & onderwerpen: 

Producenten van nieuwe stalsystemen en technieken hoeven geen informatie te verstrekken aan derden. De gegevens van goedgekeurde stalsystemen en technieken waaraan een voorlopige emissiefactor is toegekend, zijn niet openbaar. Dat hebben bedrijven die nieuwe technieken ontwikkelen, afgesproken met het ministerie van I&W, zo meldt max5odeur op haar website.

Werkelijke emissies vanuit veehouderijen zijn onbekend

Projecten & onderwerpen: 

De werkelijke emissies van ammoniak, fijnstof en geur vanuit veehouderijen zijn onbekend. Er is sprake van een schijnwerkelijkheid, een ”mismatch tussen berekende en werkelijke emissies”. Het huidige systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving is ook niet gericht op het waarborgen van de daadwerkelijke emissies van stallen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid