Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Brabant scherpt regels aan en maximeert afmeting stallen

Projecten & onderwerpen: 

De provincie Brabant legt de bouw van megastallen aan banden. Nieuwe veehouderijen mogen niet groter zijn dan 1,5 hectare, behalve in speciaal daarvoor aangewezen gebieden. Om de stallen in te passen in het landschap moeten boeren bomen en struiken aanplanten.

Lees verder...

Megastallen - NEE: Geen megastallen in Brabant

Projecten & onderwerpen: 

Op 25 februari 2010 kregen leden van het Burgerinitiatief de gelegenheid om in de Commissie Ruimte en Milieu van Provinciale Staten van Brabant de mogelijkheid om in te spreken. De vergadering van de commissie was het opstapje naar de officiële behandeling in de Statenvergadering op 19 maart a.s. Er mochten 3 personen inspreken, ieder 5 minuten. Trudy Sas uit Oirschot en Sonja Borsboom van Megastallen NEE hebben van de inspreektijd gebruik gemaakt. De teksten zijn te vinden in de bijlage.

Brabant: vaarwel tegen megastallen

DEN BOSCH - De grenzen aan de groei van Brabantse veehouderijen lijken bereikt. De provincie en organisaties van bijvoorbeeld boeren, milieubeschermers en de recreatiebranche zijn de afgelopen dagen overeengekomen dat moet worden voorkomen dat het aantal dieren nog stijgt. Vooral het aantal varkens in Brabant vertoont weer een stijgende lijn. Brabant wil overleg met het Rijk over heroverweging van recente afspraken die tot verschuiving van de veestapel naar het zuiden van het land leidden.

Brabant gewaarschuwd voor megastallen

DEN BOSCH - Megastallen zijn geen oplossing voor de afnemende concurrentiekracht van Nederlandse veehouders. Juist de grote bedrijven krijgen het moeilijk. Het gevaar van uitbraak van (nieuwe) dierziekten die een gevaar vormen voor de mens, is groot. De overheid moet niet meewerken aan de imagoschade die uitdijende megastallen de sector toebrengen.

'Toekomst vleesvarkenshouderij in Nederland moeilijk'

Projecten & onderwerpen: 

De varkenshouderij in Nederland krijgt het de komende jaren moeilijk. Dat voorspelde Gé Backus van het Landbouw Economisch Instituut tijdens een debat over megastallen in Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Burger initiatieven elders