Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Brabant lanceert digitale discussie megastallen

Projecten & onderwerpen: 

De provincie Noord-Brabant organiseert een digitale discussie over megastallen.

Op de website van de provincie (http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/geef-uw-mening/besluitvorming-...) kunnen bezoekers hun mening geven over zes stellingen. De stellingen hebben betrekking op de zes voornaamste elementen van het Brabantse burgerinitiatief tegen megastallen en gaan bijvoorbeeld over de omvang van bouwblokken, fijnstof en huisvestingsregels.

Informatieavonden over Burgerinitiatief Megastallen NEE in Brabant

Projecten & onderwerpen: 

Op 15 en 16 december 2009 vonden in Eersel en Uden informatieavonden plaats voor de burgers en de leden van Provinciale Staten van Brabant naar aanleiding van het Burgerinitiatief in Brabant, dat maat liefst 33.000 handtekeningen opleverde (de tekst van de aanbieding van de petitie is te vinden in de bijlage)!

Toenemende veedichtheid bedreigt gezondheid inwoners Brabant

Debatavond over bouw nieuwe megastallen in Eersel en Uden

EERSEL/UDEN – Het toenemend aantal varkens, kippen, geiten, rundvee en pelsdieren vormt een reële bedreiging voor de volksgezondheid in Brabant. Het wordt tijd dat de inwoners van Brabant zich gaan realiseren dat deze groei ongewenst is en een halt toegeroepen moet worden. Dat stelt het burgerinitiatief Megastallen Nee. In Eersel en Uden vinden dinsdag 15 respectievelijk woensdag 16 december debatavonden plaats over de bouw van nieuwe megastallen in Brabant.

Burgerinitiatief laakt opzet debat megastallen

Projecten & onderwerpen: 

DEN BOSCH - Het Burgerinitiatief Megastallen Nee ziet niets in de opzet van de grote debatavonden en daaraan voorafgaande werkbezoeken in het Brabantse buitengebied die de provincie op 15 en 16 december organiseert over de intensieve veehouderij.

Publieksdebatten in Noord-Brabant over burgerinitiatief megastallen

Projecten & onderwerpen: 

Op 15 en 16 december houden Provinciale Staten van Noord-Brabant twee publieksdebatten over het burgerinitiatief megastallen. De bijeenkomsten staan in het teken van economie en gezondheid in relatie tot de megastallen. Voor de pauze komen enkele deskundigen aan het woord over economie, waarna de aanwezigen met elkaar en de deskundigen in debat gaan. Na de pauze is het centrale thema de gezondheid rond de megastallen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Burger initiatieven elders