Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Milieudefensie tegen megastallen Utrecht

Projecten & onderwerpen: 

UTRECHT - Milieudefensie start vandaag het burgerinitiatief 'Stop veefabrieken Utrecht' in de provincie Utrecht. Met het burgerinitiatief wil Milieudefensie, samen met verontruste Utrechtse burgers, bereiken dat de provincie Utrecht de komst van megastallen verbiedt. Megastallen tasten het landschap aan en leiden tot veel dierenleed en milieuvervuiling.

Door de inzet van eenzelfde burgerinitiatief heeft de provincie Noord-Holland zich in maart tegen de komst van megastallen gekeerd. In heel Nederland duiken nog steeds bouwplannen op voor kippenfabrieken en varkensflats.

Provincie is voorzichtig met megastallen

Projecten & onderwerpen: 

DEN BOSCH - De provincie moet geen onomkeerbare stappen zetten op het gebied van megastallen, zolang niet duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden zijn. Dat zei provinciebestuurder Rüpp vrijdagmorgen in Provinciale Staten.

Daar werd gesproken over het burgerinititiatief van de actiegroep Megastallen Nee, die, ondersteund door 30.000 handtekeningen, het megastallenbeleid op de agenda van de provincie wil zetten. Dat gebeurt pas volgend jaar maart, is nu besloten.

'Brabant bespreekt protest megastallen in 2010'

Projecten & onderwerpen: 

Het burgerinitiatief 'Megastallen Nee' staat waarschijnlijk pas op 20 maart 2010 op de agenda van Provinciale Staten (PS) in Noord-Brabant.

Reden daarvoor is dat het Presidium het debat in de staten zo zorgvuldig mogelijk wil voorbereiden. Dat heeft de provincie Noord-Brabant woensdag bekendgemaakt.

Brabants protest tegen megastallen

Milieudefensie heeft op de valreep nog ergens ongeveer twaalfduizend handtekeningen gevonden van Brabanders die een burgerinitiatief tegen megastallen steunen. Het totaal aantal handtekeningen dat commissaris van de Koningin Hanja Maij-Weggen vanochtend in ontvangst neemt komt daarmee uit op 33.324.

Veehouderijbeleid komt ter discussie

Projecten & onderwerpen: 

DEN BOSCH - Provinciale Staten honoreren het verzoek van het Brabants Burgerinitiatief Megastallen Nee om het provinciaal beleid ten aanzien van de intensieve veehouderij tegen het licht te houden.

De 33.000 handtekeningen van verontruste Brabantse burgers die het burgerinitiatief gisteren overhandigde aan commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen zijn voor alle partijen een duidelijk signaal dat niet mag worden genegeerd.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Burger initiatieven elders