Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Samen Meten aan Luchtkwaliteit tijdens de jaarwisseling 2017-18, de Bisweide, Grubbenvorst

particular matter sensorEen burger initiatief: samen meten we aan luchtkwaliteit in de regio van Noord Limburg.

 

PM  Meteokeuzeknop
De onderstaande tabel met de recente meetwaarden in de regio.
Met de keuzeknop kan gewisseld worden van type fijstof: PM of Meteo.
In de legendum kan door aanklikken de grafiek van een bepaalde lokatie aan- of uitgezet worden. Klik "toon" aan voor het aan- of uitzetten van de betreffende grafiekweergave.
Zo nodig kan de legendum door met de linker muisknop op de plaats :: ingedrukt te houden, verplaatst worden.
De grafiek heeft de mogelijkheid om een bepaalde periode van de grafiek te laten zien. Met de "slider" kan de periode vergroot, verkleind of verschoven worden.

Lokale Luchtkwaliteit: de grafieken (fijnstof en klimaat) metingen
in de regio Grubbenvorst
.
Gebaseerd op data van o.a. het RIVM van wo 30 mei 2018 uur tot wo 20 jun 2018 14:53 uur.
geactualiseerd op 2018-06-20 14:49

In de grafieken worden de sensorkit metingen weergegeven van de meetstation(s) – Lottum Hoogheide (gem. Horst ad Maas) van de organisatie PLIM – in vergelijking met de grafiek van metingen met de eenvoudiger en betaalbare Nova SDS011 sensor van organisatie BdP/Fontys op de locatie de Bisweide Grubbenvorst (gem. Horst aan de Maas) . Pas op: hoewel de grafieken van de landelijke meetstations met referentie apparatuur en de eenvoudiger sensors elkaar redelijk lijken te volgen is de schaal van de grafieken anders: aan de rechterzijde wordt de schaal vermeld van de metingen van de referentie apparatuur, links staat de schaal van de eenvoudiger sensoren vermeld.

Samen met het RIVM wordt gekeken of de procedures voor het meten van PM fijnstofwaarden verbeterd kunnen worden. Als experiment worden de PM10 fijnstofwaarden gecorrigeerd. Door toepassing van de correctie worden de metingen vergelijkbaar met de referentie fijnstofmetingen van een RIVM/PLIM meetstation in de buurt. Door te clicken met de muis op 'ongecorrigeerd' worden ook de ongecorrigeerde waarden in de grafiek getoond. Het blijkt dat de metingen van Hoogheide verschoven zijn in de tijd. Hierop is ook gecorrigeerd.
Pas op: Voor de PM2.5 fijnstofwaarden wordt in afwachting van een betere correctie factor nog dezelfde correctie toegepast.

De Nova fijnstof sensor telt het aantal fijnstofdeeltjes (PM2.5 en PM10) in een minuut in een periode van telkens 5 minuten. De fijnstofmeting wordt door de Nova fabrikant vervolgens omgerekend naar het gewicht van de deeltjes in µg/m³. In de omrekening wordt geen rekening gehouden met relatieve vochtigheid, regen en andere invloeden. De fijnstof metingen van de RIVM/PLIM landelijke meetstations zijn ook gewichtsmetingen (µg/m³) van gemiddelden per uur. De apparatuur van het landelijk meetstation is geijkt.
Tav de meetgegevens van goedkope sensoren in deze testperiode zijn wel onderling gecalibreerd. Om de hoeveelheid data te bepreken zijn de meetwaarden geaggredeerd - een gemiddelde over een periode van 30 minuten voor de sensors en 60 minuten voor de landelijke meetstations. De getoonde periode is de afgelopen 3 dagen. Eens per uur wordt de grafiek ververst.

Revision: 3.14 2018/03/14 10:29 .

Behoud de Parel