Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

“Behoud de Parel” heeft weinig vertrouwen in een onderzoek dat uitgevoerd wordt in opdracht van Horst aan de Maas, LLTB en Milieufederatie naar de duurzaamheid en het vernieuwende karakter van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Logo Stichting Milieufederatie LimburgLogo LLTBReden om een brief te sturen naar het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas.

Onderzoek
Onlangs hebben Horst aan de Maas, LLTB en Milieufederatie een aantal onderzoeksvragen geformuleerd voor het adviesbureau Blonk Milieu Advies. Het adviesbureau moet onderzoeken in hoeverre het Nieuw Gemengd Bedrijf duurzaam en innovatief wordt. De actiegroep schrijft in een brief dat ze vraagtekens plaatst bij de organisaties die betrokken zijn bij het onderzoek en bij het onderzoek zelf.

Vragen
De vraagtekens van de groep richten zich vooral op de normen die gebruikt worden om vast te stellen wat wel en niet duurzaam en innovatief is. Het onderzoek beperkt zich tot de zogenaamde “kwantificeerbare” aspecten. De groep is bang, dat daarmee andere aspecten buiten beeld dreigen te vallen, die evenveel of wellicht zelfs meer effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van het bedrijf. Ook vraagt ze zich af waarom gekozen is voor twee organisaties (LLTB en Milieufederatie) die beiden aangegeven hebben in principe vóór vestiging van het bedrijf te zijn. De LLTB vertegenwoordigt de initiatiefnemers. Maar wie vertegenwoordigt de Milieufederatie, vraagt de groep zich af. Ook vraagt ze zich af of de Milieufederatie onderzocht heeft hoe andere belanghebbenden dan de initiatiefnemers tegen een en ander aankijken.

Industrialisering
Kanttekeningen plaatst de groep bij de industrialisering van de landbouw en de daarmee samenhangende schaalvergroting. Die wordt door de wethouder als een soort natuurgebeuren beschouwd, waar niets tegen te doen valt. Ook vraagt de groep zich af wat de consequenties zijn van de experimentele aard van het duurzame en innovatieve karakter van het NGB. Wordt het bedrijf gesloopt, indien straks blijkt dat het experiment niet geslaagd is, zo vraagt Behoud de Parel zich af.

Alibi
Het college van B&W heeft kenbaar gemaakt haar besluit over de plannen sterk te laten afhangen van het resultaat van het onderzoek. Volgens Behoud de Parel staat dat resultaat echter nu al vast. Naar haar mening wordt geconcludeerd dat het duurzaam en innovatief is. Met de deelname van de Milieufederatie heeft het college dan een alibi om haar plannen door te drukken. Maar ondertussen, zo stelt de groep, wordt bijvoorbeeld het open landschap even goed aangetast, komt er meer stank en fijnstof en zal het aantal vrachtvervoerbewegingen toenemen.

Lees hier de brief van "Behoud de Parel" aan het college van B&W van Horst aan de Maas.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel