Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 6 augustus ontving André Vollenberg uit de handen van de programmamaker van het populaire radioprogramma “Wekkerradio” van Omroep Horst aan de Maas een mooie bos bloemen. Onderdeel van dit radioprogramma is “De Bloemenketting”, waarin een maatschappelijk actieve inwoner van Horst aan de Maas in het zonnetje wordt gezet.

André werd voor de bloemenbos voorgedragen door Paul Geurts, voorzitter van de SP Horst aan de Maas en bestuurslid van vereniging Behoud de Parel, die zelf de bloemenbos op 30 juli in ontvangst mocht nemen. Lees hier het verslag van de bloemenketting bij de SP Horst aan de Maas.

Paul in de boemenPaul Geurts vertelde in het veel beluisterde zondagochtendprogramma "Wekkerradio" van Omroep Horst aan de Maas, waarom de Behoud de Parel op zijn initiatief 15 jaar geleden is gestart. De directe aanleiding waren de vestigingsplannen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB: 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij, een composteerderij en een mestverwerkingsinstallatie) in het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) Witveldweg in Grubbenvorst. Zijn activiteiten spitsen zich toe op de lokale en provinciale politiek en hij coördineert de juridische acties van de vereniging. Daaarbij gaat het om rechtszaken tegen ondernemers, gemeenten en provincie, meestal met betrekking tot bouw- en milieuvergunningen. Vaak met succes, soms met een deelsucces, zoals bijvoorbeeld aanscherping van de milieuvergunning of een monitorverplichting. Momenteel spelen nog een aantal rechtszaken zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de stankoverlast van het NGB en de komst van de mestfabriek van RMS. Ondertussen blijft Paul enorm actief om het doel - betere agrarische omstandigheden, gezondheid voor de omwonenden en duurzaamheid - te realiseren.
 
Andre in de boemenAndré kreeg de bloemen omdat hij op vele fronten actief is. Onder andere als voorzitter van Behoud de Parel uit Grubbenvorst. En hij is daarnaast ook lid van diverse energiecoöperaties, de SP-werkgroep land en tuinbouw Noord-Limburg en bestuurslid van de Natuur- en Milieufederatie Limburg. Andre Vollenberg benadrukte het feit dat Grubbenvorst dreigde ingesloten te worden door Intensieve Veehouderijen, de zandwinningsindustrie nabij Raaieind en de blokkendoos Greenport. Helaas – zo stelde André in het programma - is de inzet van de vereniging nog steeds hard nodig om de leefbaarheid voor de inwoners op orde te krijgen. André droeg Teus Hagen voor als de volgende kandidaat voor de bloemengunst.

Paul in de boemenTeus Hagen (die ook lid is van de vereniging Behoud de Parel) zet zich de laatste jaren met zijn volle gewicht in om de luchtverontreiniging in kaart te brengen: meten is weten! Maar ook is hij actief bezig de techniek te ontwikkelen om de luchtkwaliteit en dan met name betreffende fijnstof te meten. Een fijnstofmeetapparaat is inmiddels klaar en vrij publiekelijk beschikbaar. Hij benadrukte in het interview voor de Wekkerradio het feit dat de vereniging deze zomer met de gemeente Horst aan de Maas in gesprek is gegaan om te kijken of er een meetnet opgezet kan worden in Noord-Limburg, naar voorbeeld van wat in de regio Land van Cuijk gerealiseerd is en waar met de door Teus ontwikkelde techniek reeds twee jaar metingen plaats vinden. Als de plannen van start gaan dan zijn zeker lokaal handige burgers met rechter handjes nodig om het meetnet gestalte te kunnen geven en meetanalyses uit te voeren. Teus haakte Pauline en Monique Baggen aan in de bloemenketting van Omroep Horst aan de Maas.

Paul in de boemenPauline Baggen, die nauw samen werkt met Monique Baggen en beiden vooral actief waren bij de oprichting van Behoud de Parel, benadrukte dat er bij de plannen voor het NGB teveel onbekend was en nog is om zulke bio-industrie zonder risico’s voor de bevolking tot uitvoering te brengen. Met hun achtergrond in de humane gezondheidszorg (respectievelijk als apothker en als huisarts) hebben ze duiding gegeven aan de gezondheidsrisico's. Meten – ook van de gezondheidseffecten - vindt altijd achteraf plaats, zo stelt Pauline. Onbekend is wat de invloed is van de uitstoot van de varkens- en kippenstallen en van de mestverwerkingsinstallatie op de gezondheid, waardoor een risicoafweging niet goed te maken is. Volgens de zussen Baggen is de gezondheid nadrukkelijk in het geding (zie onder andere de Q-koorts, Covid-19 met overspringen van virus van dier naar mens, risico's bij uitbreken van brand in zo'n grote stal). En het levert geen extra banen op, terwijl de duurzame boer door de productprijs in het nauw dreigt te komen. Moet Horst aan de Maas dan het proefkonijn zijn, zo stelt Pauline Baggen, ondanks advies van de centrale overheid om zulke IV-bedrijven niet meer toe te staan?

De bloemen voor de hiervoor genoemde vier personen is in wezen een pluim voor de hele vereniging, die nu even in het zonnetje gezet is met een enorme bos rozen van de rozenkweker Van der Hulst voor hun maatschappelijke diensten via de vereniging Behoud de Parel in de Horster regio.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel