Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Woensdag 23 november 2016 oordeelde de Raad van State dat Behoud de Parel op punten gelijk had met hun bezwaren tegen het verlenen van de natuurvergunning voor het pluimveebedrijf dat onderdeel uit gaat maken van het Nieuw Gemengd Bedrijf (30.000 vrakens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, een composteerderij en een mestverwerkingsinstallatie) in Grubbenvorst. Maar in plaats van de vergunning naar de prullenbak te verwijzen, bepaalde de Raad van State slechts dat de vergunning aangescherpt moest worden en dan kon deze verleend worden. Daaruit blijkt - zoals Behoud de Parel voortdurend mee maakt in haar procedures tegen het NGB - dat de Raad van State Raad van State steeds vaker optreedt als besluitendokter in plaats van als rechter!

Naar aan leiding van het verzet van onder andere Behoud de Parel werd in december vorig jaar door de Raad van State aan een externe partij gevraagd een zogenaamd deskundigenbericht op te stellen over drie technische aspecten in de zaak. Op basis van die input behandelde de Raad van State de zaak opnieuw op 27 juli.

De Raad van State zegt in de uitspraak (zie bijlage) dat Behoud van Parel op een aantal punten gelijkt heeft: de provincie kan de ammoniakuitstoot en mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden mogelijk hebben onderschat vanwege onjuiste berekeningen rondom de luchtwassers. Ook wees Behoud de Parel op een onjuist voorschrift over stikstofneerslag in de Maasduinen.

Het ging in deze zaak alleen om de natuurvergunning. Bij de Raad van State loopt nog een andere procedure tegen de omgevingsvergunning voor het pluimveebedrijf, nadat de rechter in Roermond - ook met een aantal aanpassingen - besloten had de omgevingsvergunning goed te keuren (zie artikel over uitspraak rechter).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel