Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad van Horst aan de Maas geeft het College van B&W een overzicht van de voortgang van de bouw van het Nieuw Gemengd bedrijf (varkensstallen, kippenstallen, slachterij en mestvererkingsinstallatie). Daaruit blijkt dat het totale complex klaar is in 2024 (zie bijlage).

Het varkensbedrijf, dat aan de Laagheideweg staat, is vanaf maart 2020 volledig bezet met mestvarkens. De zeugenstal wordt in de komende twee jaar gebouwd. Het kippenbedrijf heeft op dit moment de broederij en vier afdelingen met vleeskuikens gebouwd. In 2020 wordt gestart met de volgende vier afdelingen en de bedoeling is dat in 2024 het hele pluimveebedrijf inclusief slachterij gebouwd is. De start van de bouw van de 'bioenergiecentrale ' (de mestvergistingsinstallatie) is gepland vanaf najaar 2020 en zal in de loop van 2022 gereed zijn.

Volgens het college van.B&W is deze planning "alleszinds reëel" zeker gezien de lange duur voordat het NGB haar vergunningen binnen had.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel