Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een motie van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de PVV en Volkspartij Limburg (zie bijlage) om een tijdelijke bouwstop voor geitenhouderijen in Limburg door te voeren, heeft het niet gehaald. Gedeputeerde Mackus heeft wel aangekondigd binnenkort met nieuwe regels te komen.

Eerder hebben buurprovincies Brabant en Gelderland een bouwstop ingesteld voor geitenhouderijen, vanwege de gezondheidsrisico's die deze stallen met zich mee kunnen brengen. Inmiddels is er wetenschappelijk bewijs dat er bij omwonenden veel meer longontsteking voorkomt. Een motie van onder andere de Partij voor de Dieren, om die bouwstop ook in Limburg in te voeren, haalde in de Statenvergadering van 15 december 2017 geen meerderheid.  Met 18 stemmen voor en 27 tegen is wel een duidelijk signaal afgegeven.

Gedeputeerde Mackus, die eerder van geen beperkingen wilde weten, maakte bekend dat hij met nieuwe regels wilde komen. Wanneer precies gaf hij echter niet aan. Volgens Pascalle Plusquin (Partij voor de Dieren) betekent dit, dat geitenhouders die in Brabant en Gelderland niet meer terecht kunnen, zich de komende tijd in Limburg vrij kunnen vestigen. Omdat gemeentes vergunningaanvragen niet kunnen weigeren. Pascale Plusquin: “Heel erg teleurstellend dat er op het laatste moment is teruggeschrokken voor een onmiddellijke bouwstop, maar we hebben wel bereikt dat omwonenden straks beter beschermd gaan worden".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel