Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 presenteren zich de woordvoerders van de zes politieke partijen die beloven zich sterk te maken voor de belangen van de gemeente Horst aan de Maas en haar inwoners.

De economische situatie van Horst aan de Maas, de huisvesting en het zorgstelsel krijgen ruim aandacht.

De economie draait als een tierelier volgens de CDA wethouder. Economie, dat was zijn portefeuille in de vorige periode. Hij heeft het goed voor elkaar gekregen, dat laat hij weten in zijn flamboyante verhaal. Het is volgens hem wel wat minder gegaan met de huisvestingsmogelijkheden voor starters en met de doorstromingsmogelijkheden van huur naar koopwoningen. Maar daarbij is ook rekening gehouden met de krimp van de bevolking, aldus de wethouder.

De krimp van de bevolking?

En dan te bedenken dat er meer dan 1.000 gastarbeiders in Horst aan de Maas verblijven over wiens ruggen de agrarische sector, die het leeuwendeel van de economische bedrijvigheid uitmaakt, kan draaien als een tierelier.

Hoe gaan de gedachtegangen van deze wethouder? Onbegrijpelijk hoe hard werkende gast arbeiders geen enkele plek hebben in de huisvestingsreview van deze wethouder en tegelijkertijd ook heel droevig.

In alle ernst vraag ik mij af; waar staat de C van CDA voor? Voor Christelijk? Wat nou Christelijk? Laat die gastarbeiders maar gewoon werken, dat is toch wat ze willen en wat wij willen.

 En hoe en wat verder wat doet er toe, toch? Of zie ik het verkeerd beste wethouder?

En zo dan de C van CDA niets meer voorstelt wat had u gedacht van "de naleving van de Rechten van de Mens?"

Het zorgstelsel is in orde dank zij een dijk van een PvdA wethoudster die in het vorige college niet gemist kon worden vanwege haar kwaliteiten terwijl de PvdA als partij niet aan het roer stond.

Wat mij opvalt, is het totale zwijgen over de arbeidsmigranten en de statushouders. Je zou denken: "Die zijn er niet in Horst aan de Maas".

Op woensdag 4 april 2018 lees ik op de voorpagina van de streekkrant een stevige kop met als tekst: "Limburg wordt intoleranter." En daaronder: "Limburg snakt naar arbeidsmigranten. Maar de regio stelt zich helemaal niet open voor buitenlandse arbeidskrachten en statushouders die de vacatures kunnen invullen" aldus de gedeputeerde van Limburg, Daan Prevoo ( SP). In Horst aan de Maas meneer Prevoo draait de land- en tuinbouw als een tierelier dank zij de inzet van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Maar op de vooravond van de verkiezingen wordt over hen gezwegen als het graf, voortkomend uit het 'antivreemdelingen sentiment' van de autochtonen en blijft de situatie zoals ze is, met het CDA voorop?

 Er worden in Horst aan de Maas in ieder geval nog geen lessen geleerd van de eerdere gastarbeidersgolf die zich voorheen ingezet heeft in de industrie elders. We creëren gewoon weer een nieuwe onderklasse in verpaupering. Over mensenrechten gesproken.

 In Horst aan de Maas hoef je geen makelaarsdiploma te hebben om te zien waar huisjesmelkers arbeidsmigranten huisvesten. Maar zo leveren ook de huisjesmelkers weer een extra bijdrage aan de economie.

Francine Thielen-Tonnaer

Horst, 4 april 2018

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel