Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De aanwezigheid van intensieve veehouderij kan invloed hebben op de gezondheid van omwonenden. De GGD's adviseren uit voorzorg om terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen als scholen, woningen en ziekenhuizen binnen 250 meter van veehouderijen en de ontwikkeling van veehouderijen in de buurt van gevoelige bestemming te beperken. Daarnaast adviseren de GGD's om uitstoot van geur, stof, endotoxinen en ammoniak door veehouderijen te beperken.

In de GGD-richtlijn wordt de huidige kennis over veehouderij en gezondheid beschreven. De GGD's kunnen met deze kennis gemeenten informeren en adviseren. Deze informatie kunnen gemeenten gebruiken om gezondheid van omwonenden mee te wegen bij beleidskeuzen voor de ontwikkeling van veehouderijbedrijven. De richtlijn is door de GGD’s ontwikkeld, zodat ze op basis van dezelfde kennis over veehouderij en gezondheid kunnen adviseren. De coördinatie van de richtlijn ligt bij het RIVM.

De GGD-richtlijn medische milieukunde Veehouderij en gezondheid is te vinden op de website van het RIVM.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel