Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

"Landbouw" is een van de grootste posten op de begroting van de EU. We spreken dan al vlug over miljoenen euro's, die vanuit de EU hun weg vinden naar de agrarische sector. Wat er precies gesubsidieerd wordt en aan wie is niet breed bekend. Reden voor de Stichting Groen Kempenland om nader onderzoek te doen naar de geldstromen.

De subsidie - feitelijk gemeenschapsgeld, opgebracht door de belastingbetaler - die de EU beschikbaar stelt, is bedoeld om maatschappelijke doelen die niet door marktwerking tot stand komen, te bevorderen. In 2019 werd zo'n € 100 miljoen verstrekt aan de agrarische sector van Brabant. Je zou denken dat die gelden besteedt worden aan de belangrijkste maatschappelijke doelen die we in de huidige tijd kennen, van stikstofprobleem, mestoverschot en stankoverlast tot de uitstoot van zoönosen. Maar dat klopt niet helemaal. Nederlandse boeren ontvangen jaarlijks zo'n kwart miljard voor milieubeleid. Natuurwaarden worden ook gesubsidieerd, van de totale subsidie is dat een derde deel.Maar er staat niet zoveel tegenprestatie van boeren tegenover de subsidie die de boeren in dat kader ontvangen. Ze hoeven er nauwelijks iets voor te doen. Het is reeds voldoende als gras gras blijft, of als er voordat mais gezaaid wordt iets anders was gezaaid. De meeste natuursubsidies voor boeren zijn dan ook zinloos, zegt de voorzitter van Boer en Natuur, een organisatie van natuurvriendelijke boeren.

De totale subsidie voor heel Europa bedraagt € 864 miljoen, per aanvrager is dat
€ 15.600. De Nederlandse boeren zijn over het algemeen minder afhankelijk van EU-subsidies dan boeren in veel andere EU-lidstaten. Die Nederlandse boeren weten meer geld uit de markt te halen. En daarnaast kirjgt de agrarische sector natuurlijk ook de nodige subsidie van de Nederlandse staat en de provincies. En tenslotte gaan er in deze tijd van corona nog eens tientallen miljarden naar de bedrijven, waaronder ook weer landbouw en dat bij 75% export vanuit de Nederlandse landbouw!

In Limburg zijn er zo'n 19 bedrijven die meer als € 100.000 ontvangen uit de EU-pot. Samen krijgen de Limburgse bedrijven zo'n 15,5 miljoen euro. Horst aan de Maas, bij uitstek een agrarische gemeente, telt 380 agrarische ondernemers die subsidie ontvangen van de EU. Samen krijgen ze bijna 4 miljoen euro. Daarmee voert Horst aan de Maas de lijst aan van "ontvangende" gemeenten in Limburg.
De top drie van subsidieontvangers in Horst aan de Maas wordt gevormd door Driessen Blueberry's BV ruim (€ 130.000), Vissers Aardbeienplanten BV (ruim € 123.000) en Van Dijk groenteproducties BV (bijna € 113.000) meer als € 100.000.

De subsidiegegevens (over 2019) zijn overigens openbaar en kunnen bekeken worden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel