Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vrijdag 17 november a.s. is er een vergadering van de Commissie Ruimte, en Natuur in het Provinciehuis (Maastricht). Deze commissie doet het voorbereidende werk voor Provinciale Staten. Het gaat tijdens deze vergadering met name over de gezondheidseffecten van de Intensieve Veehouderij. De aanleiidng is een beleidsnotitie, waar eerder In Dagblad ded Limburger aandacht is besteed. En ook op deze website is meer te vinden over het voorgenomen besluit (zie hier).

Oorspronkelijk stond de bijeenkomst gepland voor 6 oktober maar die vindt nu plaats op 17 november (lees hier het bericht over die verplaatsing).

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hierbij aanwezig zijn. Om te laten horen dat er nu echt verandering moet komen, vindt er voor aanvang van de commisievergadering een vreedzame demonstratie plaats. Daaropvolgend kan men plaatsnemen op de publieke tribune.

Wanneer en waar?
Vrijdag 17 november 2017:
12.30-13.00 uur Verzamelen bij Provinciehuis (Limburglaan 10, Maastricht)
13.00-14.00 uur Vreedzame demonstratie bij de brug naar Bestuursingang
14.00- ?       uur Aanvang commissievergadering Deelname publieke tribune (Veldekezaal?)

Aanmelden in verband met carpoolen s.v.p. zo spoedig mogelijk via marlotte.bakker@gmail.com. Inspreken mag: aanmelden via de griffier.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel