Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft op 2 juni 2020 een wijziging doorgevoerd in het Reglement van Orde van de gemeenteraad. Besloten is dat burgerraadsleden voortaan geen gebruik meer mogen maken van het burgerpodium. Consequentie is dat Paul Geurts, die in het verleden vaker namens Behoud de Parel via het burgerpodium het woord voerde namens Behoud de Parel, niet meer de gemeenteraad toe mag spreken. Want Geurts is - naast zijn lidmaatschap van het bestuur van Behoud de Parel - tevens burgerraadslid.

Omdat Paul Geurts als burgerraadslid namens de SP ook niet het woord mag voeren in raadsvergaderingen over zaken waar hij persoonlijk bij betrokken is (zoals bij Behoud de Parel)  tijdens raadsvergaderingen betekent dit feitelijk dat hem de mond gesnoerd wordt. Dat is in ieder geval de mening van de SP en Paul Geurts zelf.

Paul Geurts en de SP hebben - gezien deze beknotting van de vrijheid van meningsuiting - het besluit van de gemeenteraad aan de Kroon voorgedragen ter vernietiging.

Hier kunt u meer informatie lezen over het verzoek tot vernietiging van het besluit.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel