Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tot 2001 was Grubbenvorst een gemeente. Bij de herindeling zijn grote delen van het grondgebied afgestaan aan Venlo. Nu Grubbenvorst een kerkdorp van de gemeente Horst aan de Maas is lijkt het leed geleden. Het dorp is nog steeds een prachtige plaats met veel cultuur en het is er goed wonen tussen de Maas en het groen.

De bedreiging komt van de vele activiteiten rondom het dorp. Groen verdwijnt stelselmatig om plaats te maken voor dijken, water, intensieve veehouderij en vleesindustrieën, handelsloodsen en ontgrinding. Al deze ontwikkelingen zullen ook gepaard gaan met vermindering van de omgevings- en luchtkwaliteit.

Behoud de Parel doet in onze regio onderzoek naar de luchtkwaliteit binnen het RIVM-programma ‘Samen meten’. Dit in samenwerking met en hulp van Fontys Hogeschool in Venlo, GGD in Amsterdam, RIVM in Bilthoven en diverse universiteiten in binnen- en buitenland. Vanuit een in de handel zijnde Dylos-fijnstofmeter is met veel onderzoek en research een tweetal multifunctionele meetkits ontwikkeld en operationeel gemaakt.

Bij de eerste ronde van fijnstofmetingen bleek de luchtkwaliteit in Grubbenvorst 20 tot 40 procent minder slecht dan in het buitengebied en het centrum van Horst, laat staan het buitengebied bij Castenray en Venray. Een tweede meetronde gaf soortgelijke resultaten. Grubbenvorst heeft qua fijnstofniveau nog een relatief goede luchtkwaliteit en leefmilieu.

Gezien het belang van een gezonde leefomgeving voor haar burgers zou het overheden als gemeenten, provincie en rijk sieren als ze op zouden komen voor haar bewoners. Dat lijkt echter geenszins het geval. Overal worden ontwikkelingen ondersteund met economische groei als doel. Het lijkt er op dat bestuurders niet weten hoe belangrijk gezondheid is. Je weet immers pas wat je mist als je het niet meer hebt!

André Vollneberg

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel