Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het bestuur van Grubbenvorst Verenigt heeft onlangs besloten ambassadeur te gaan zijn voor de Stichting "Gezicht naar de Maas". En "Ondernemers Collectief Grubbenvorst heeft zich aangesloten bij het bestuur van de stichting. De Stichting "Gezicht naar de Maas" zet zich in voor de realisatie van grootse plannen om de oever van de Maas bij Grubbenvorst commercieel te gaan exploiteren. Het gaat om plannen voor een recreatieplas met jachthaven en zwemplas met woningbouw in het winterbed van de Maas. Behoud de Parel heeft eerder al een kritisch artikel besteed aan deze plannen (lees hier dat artikel).

Het besluit van de vereniging Grubbenvorst betekent dat de 28 aangesloten verenigingen automatisch ambassadeur zijn geworden. Navraag bij bestuursleden van de aangesloten verenigingen levert verbaasde blikken op. "Wij ambassadeur? Daar weten wij niets van! Ik kan me niet herinneren dat dat aan ons gevraagd is”, luidt hun reactie. Vreemd. Een overkoepelend bestuur maakt een keuze zonder  medeweten of instemming van de leden van de aangesloten verenigingen.

De keuze om ambassadeur te zijn voor "Gezicht naar de Maas" houdt feitelijk in dat je de keuze maakt voor het graven van een grindgat. Misschien wel zonder te beseffen dat er ook nog andere keuzes zijn. De handelwijze van "Grubbenvorst Verenigt" is wellicht ingegeven door haar plannen voor een multifunctionele accommodatie bij Kaldenbroek. Een groot complex waar sport, cultuur en onderwijs straks gebruik van kunnen maken. Maar de financiering van dit plan moet nog geregeld worden. En daaruit vloeit het belang voort dat Grubbenvorst Verenigt heeft bij de plannen van Gezicht naar de Maas. Wellicht kunnen de inkomsten die vrij komen van het grindgat - dat gemaakt moet worden om de plannen voor Gezicht naar de Maas te realiseren - dankbaar gebruikt worden. Maar dan moet dat grindgat er wel komen. En dan moet Grubbenvorst Verenigt wel achter het plan van Gezicht naar de Maas staan. En dan is het wel handig dat alle aangesloten verenigingen ambassadeur zijn van Gezicht naar de Maas. Op 16 oktober 2021 komen de 28 verenigingen bij elkaar om de nota over het plan voor de Multifunctionele Accommodatie Kaldenbroek te bespreken.

Inmiddels is er een tegenhanger van de Stichting gezicht naar de Maas opgericht. Het burgerinitaitief "Genieten aan de Maas". Een van de leden van dit burgerinitiatief, Wim Seegers, is actief bij de Grubbenvorster Revue, Witte Dame Festival, Gewoën Grubbevors en hij is lid van de Tennisclub, de Plaggenhouwers en het Ald Prinsen Convent. Wim Seegers gaat bij de genoemde verenigingen het ambassadeurschap en de gevolgen daarvan aan de orde stellen. Met de bedoeling die verenigingen te attenderen op deze gang van zaken en ze liefst ook te bewegen zich duidelijk uit te spreken over deze aanpak. Wim Seegers is van mening dat je als vereniging of als lid van een vereniging niet ongevraagd tot ambassadeur kunt worden benoemd voor een initiatief waar je misschien helemaal niet achter staat. De hele gang van zaken stuit hem zeer tegen de borst.
 
Iets soortgelijks gebeurt er bij het bestuur van Ondernemers Collectief Grubbenvorst. Dit collectief laat de tientallen aangesloten ondernemers via mail weten dat het OCG voornemens is zitting te nemen in de op te richten Stichting Gezicht naar de Maas. Het bericht aan de ondernemers vermeldt: “ … het gaat immers om de belangen van het dorp en de ondernemers ...” Maar Wim Seegers vraagt zich af of die belangen in het dorp en onder de ondernemers wel zo eenduidige zijn en voor iedereen gelijk. Daarbij komt ook nog eens dat het bestuur van OCG de zogenaamde negatieve optie hanteert: “Als u hier bezwaar tegen heeft, laat het ons dan weten...". Als je als aangesloten ondernemer even niet oplet ben je een ondernemer die “belang heeft bij de plannen van Gezicht naar de Maas”.

Wim Seegers zegt benieuwd te zijn naar de reacties van de leden van de aangesloten verenigingen van "Grubbevorst Verenigt" en "Ondernemers Collectief Grubbenmvorst".  Wilt u reageren? Mail dan naar wseegers@home.nl of bel 0622344450.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel