Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Veel inwoners van de gemeente Horst aan de Maas hebben moeite met de negatieve gevolgen van het gemeentelijk beleid van de huidige coalitie (CDA, Essentie, D66/GroenLinks en PvdA). Dat concluderen Frans Houwen, Lambert Mertens en Tjeerd Hiddema uit Kronenberg. Reden om een "pamflet" met als titel "Het roer moet om" te schrijven waarmee ze de inwoners van Horst aan de Maas willen confronteren met dat beleid van het College van B&W en de gemeenteraad. Vereniging Behoud de Parel is één van de organisaties die hun steun uitgesproken hebben, naast het Comité Nationaal ZorgFonds Horst aan de Maas, De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, Actiegroep Zeesweg, Venloseweg en omgeving en de Werkgroep Behoud de Paes (Veld Oostenrijk).

Volgens de initiatiefnemers voor het pamflet moeten de inwoners in het beleid voorop staan en de economie moet aantoonbaar en direct ten dienste staan van de inwoners. Volgens de initiatiefgroep handelt het college en de gemeenteraad echter niet volgens dat uitgangspunt.

In het pamflet stellen de drie heren uit Kronenberg acht onderwerpen aan de orde. In elk hoofdstuk wordt met betrekking tot die onderwerpen in duidelijke taal uitgelegd wat er moet veranderen. 

De initiatiefgroep hoopt op veel reacties, die ze willen bundelen in het zicht van de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de Hallo zeggen ze daarover: "Wij willen de verkiezingen beïnvloeden. We hopen op heel veel respons en al deze reacties willen we bundelen. Wellicht organiseren we een bijeenkomst of iets dergelijks. Dan zou onze denkwijze zich als een inktvlek over Horst aan de Maas moeten verspreiden. Met dit document proberen we de inwoners van Horst aan de Maas te laten zien wat er zou gebeuren als we met een ongewijzigd beleid verder gaan."

De hoofdstukken die ieder één onderwerp behandelen, betreffen leefbaarheid, werkgelegenheid en werkloosheid, arbeidsmigranten, bedrijventerreinen, toerisme, klimaat en milieu, economie en tenslotte "Politiek in balans". De onderwerpen zijn gekozen op basis van wat volgens het trio leeft onder de bevolking. Binnen de gemeente Horst aan de Maas zien zij meerdere initiatieven van verontwaardigde en boze burgers, als gevolg van initiatieven en beslissingen van het gemeentebestuur. In de Hallo zeggen ze daarover: "Dit wijst enerzijds op een grote afstand tussen de politiek en de burgers en anderzijds op beslissingen van de politiek waar de burger het niet mee eens is".

Het pamflet is te lezen op de door de drie initiatiefnemers geopende website: www.hetroermoetomhadm.nl/contact. Op die website kun je ook reacties achter laten en vind je andere manieren om contact op te nemen om van je te laten horen..

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel