Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Leefmilieu in Nijmegen geeft vier maal per jaar een gratis nieuwsblad uit. Met Leefmileu onderhoud vereniging Behoud de Parel nauwe contacten. Contacten die bijvoorbeeld gaan over uitwisseling van ervaringen met lokaal meten.

De inhoud van de december Nieuwsbrief van leefmilieu Nijmegen weerspiegelt goed de thema's waar ze in Nijmegen het afgelopen jaar aan gewerkt hebben: gezonde lucht, laagfrequent geluid, houtstook en intensieve veehouderij. Oók de manier waarop eraan gewerkt is komt goed naar voren: kennisuitwisseling tussen getroffenen, juridische procedures, lobbyen en iedereen helpen om zelf aan de slag te gaan. Ook voor volgend jaar is er veel werk aan de winkel.

Hieronder kunt u de artikelen lezen die in de nieuwsbrief van december zijn verschenen.
1. Rijksoverheid moet ingrijpen in ontspoorde veehouderij
2. We worden omgeven door mest, maar weten niets van de risico’s
3. Zelf luchtkwaliteit intensieve veehouderij meten
4. Op weg naar advies houtrook
5. Televisieuitzending over laagfrequent geluid
6. Retraining therapie kan helpen bij laagfrequent geluid
7. Laagfrequent geluid: Meten is weten
8. Voorlopige richtlijn van RIVM over laagfrequent geluid
9. Door koken vervuil je de lucht in huis
10. Rechtszitting schadeclaim Middelkamp
11. Rechtbank vernietigt vergunning biomassacentrale in Nijmegen
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel