Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft woensdag 12 september het laatste beroep tegen de omgevingsvergunning voor het vleeskuikenbedrijf als onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst ongegrond verklaard. Daarmee zijn alle voor het nieuwe bedrijf van Kuijpers Kip verleende vergunningen onherroepelijk geworden.

Er was bij de Raad van State door onder andere Behoud de Parel en de omwonenden van het toekomstige NGB beroep aangetekend vanwege een probleem dat werd voorzien met de handhaafbaarheid van de vastgestelde geluidgrenswaarden in de vergunning. In de berekeningen voor het geluidsniveau in de vergunning was met een bepaald type ventilator gerekend. Vanwege de jarenlange procedures is dat type ventilator niet meer te verkrijgen en is voor een ander type gekozen. Volgens de bezwaarmakers stond daarom niet vast of het bedrijf wel onder de geluidsgrenzen zou blijven.

De Raad van State is het met de provincie Limburg eens dat de geluidgrenswaarden alleen kunnen worden nageleefd indien een specifieke ventilator wordt geïnstalleerd. Uit akoestisch onderzoek zal blijken welk toerental maximaal kan worden toegepast bij een ander type ventilator om nog aan de geluidgrenswaarden te kunnen voldoen. Vervolgens kan met behulp van de klimaatcomputer worden gecontroleerd of de ventilatoren niet met een hoger toerental draaien. Mocht dat wel het geval zijn, dan zal de provincie meten of nog aan de gestelde geluidgrenswaarden wordt voldaan.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de Raad van State.

Einde Juridische procedures?
Met de uitspraak over Kuijpers Kip (NGB) is de juridische procedure beëindigd die in totaal zo'n tien jaar heeft gespeeld. Die procedures hebben er in ieder geval toe geleid dat een aantal vergunningvoorschriften aangescherpt zijn en dat het bedrijf in beeld blijft in het kader van Handhaving. Overigens zullen de omwonenden en Behoud de Parel de uitvoering in de praktijk ook nauwlettend in de gaten houden...

Inmiddels is overigens een aparte juridische procedure gestart in verband met de luchtwassers voor het varkensonderdeel van het NGB, dat niet voldoet aan de gewenste normen, zoals is gebleken uit onderzoek van Wageningen Universiteit. Over deze procedure houden wij u natuurlijk ook op de hoogte...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel