Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

"Het proces verdient geen schoonheidsprijs", dat kreeg Kees van Rooij - oud-burgemeerster van Horst aan de Maas - in de eerste raadsvergaderingen die hij voorzat in zijn nieuwe gemeente Meijerij, meermaals te horen. Het onderwerp: de komst van een megavarkensstal. Waar hij zich in Horst aan de Maas - als oud LLTB-man - hartstochtelijk voegde achter de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie) kreeg hij in Meijerij te maken met een meerderheid van de gemeenteraad die een megastal in Nijnsel simpelweg écht niet wil hebben.

Tweespalt
De familie Verhagen in Nijnsel kreeg na jaren van toezeggingen en rechtszaken te horen dat een meerderheid van de raad zijn plannen afwees. Op basis van een nieuwe spelregel van de provincie Noord-Brabant.Coalitiepartijen CDA en VVD, traditioneel de boerenpartijen, keerden zich tegen het voorstel om het megastalplan alsnog af te wijzen. De oppositie - waaronder de SP - was uiterst kritisch op het proces, maar wil de stal simpelweg niet hebben. Dat resulteerde in een stemverhouding van 21 tegen de komst van de veestallen en 14 stemmen voor de realistaie van de plannen. SP-woordvoerder Kees van Limpt verklaarde de stemming van de meerderheid:"Gaat het om het grote geld en belangen van formaat of gaan we voor de mens, het milieu en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? We willen onze oprechte waardering en respect uitspreken voor deze jonge ondernemer die wat wil bereiken. Die zich jarenlang heeft ingezet voor zijn project. Maar dat laat onverlet, dat wij dat niet kunnen steunen. Maar we kunnen met hem meeleven, omdat we als SP-ers weten hoe het voelt, als je inspanningen niet beloond worden".
Alternatieven
Wethouder Eric van den Bogaard wilde toch nog wel met Verhagen én de provincie gaan praten over alternatieven. ,,Als de ondernemer ervoor open staat, gaan we graag het gesprek aan", zegde hij toe. Uit die formulering klonk al door dat de kans op succes gering is. Nu de raad besloten heeft, zal het college voor de deadline van 19 december de vergunningaanvraag definitief weigeren.

En Kees van Rooij? Zal hij niet toch een beetje een slecht gevoel hebben, dat hij zijn vorige gemeente Horst aan de Maas met een bijna dubbel zo grote stal opgezadeld heeft?

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel