Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De minister van landbouw Carola Schouten gaat mogelijk tot 1 miljoen dierrechten van varkens opkopen (zie ook dit artikel). Tegelijkertijd met het opkopen kan een aantal bedrijven dat wil uitbreiden onder voorwaarden 43.000 varkensrechten tegen gereduceerde prijs verkrijgen. Of dit voorstel van Schouten de oplossing is voor de problemen die de Intensieve veehouderij veroorzaakt, is nog maar de vraag.

Medio 2019 wordt een regeling in het leven geroepen, waar boeren die willen stoppen op in kunnen schrijven. De varkenshouder die op dat moment de meeste overlast veroorzaakt door teveel stank, zal voorrang krijgen om het bedrijf te beëindigen.

Deze "warme" sanering van de varkenssector met 12 miljoen dieren is in een stroomversnelling gekomen door een Wagenings onderzoek waarin is vast komen te staan dat 1200 luchtwassers op varkensstallen onvoldoende werken (zie ook dit artikel). De reductie van met name geur bleek minder dan de helft van wat de fabrikant beloofde.

Daardoor gaan er ook problemen ontstaan bij de varkensstal van het NGB die nu in aanbouw is (zie ook dit artikel). Tot in de bebouwde kom van Melderslo zal na de bouw en de toepassing van de combiluchtwasser de wettelijke geurnorm worden overschreden. Helaas heeft de verantwoordelijke gedeputeerde Mackus niet de koe bij de horens gepakt en samen met de ondernemers van het NGB en de minister naar een oplossing gezocht. Je zou toch denken: voorkomen is beter dan genezen? 

Alle slachtoffers van het luchtwasserdebacle krijgen gelijk: er is gewoon teveel stankoverlast!  De bedrijven die de overlast veroorzaken worden betaald om te stoppen of om innovaties toe te passen. Daarvan moet straks weer blijken of ze werken of niet. Omwonenden blijven echter zitten met stof, stank of in het ergste geval een onverkoopbare woning of bedrijf.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel