Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Eind mei 2010 werd aan vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen de notitie "Goedkoop is duurkoop" aangeboden (zie hier het artikel over deze actie). In deze notitie, geschreven door Paul Geurts namens Vereniging Behoud de Parel,werd aan de hand van een literatuurstudie uiteengezet wat de maatschappelijke kosten zijn om de intensieve veehouderij in Nederland overeind te houden. De discussie over die door de intensieve veehouderijsector op de maatschappij afgewentelde kosten wordt nieuw leven ingeblazen door middel van een petitie "Verzwegen kosten Intensieve Veehouderij boven tafel".

De petitie is gestart door Anita Reerink, die via de documentaire "Het Systeem. De keerzijde van intensieve veehouderij" de voor- en nadelen van de intensieve veehouderijen in beeld brengt. Vrij Nederland schrijft over de documentaire: "Het systeem is een activistische en bij vlagen demagogische film. Dat neemt niet weg dat documentairemaakster Anita Reerink beelden en feiten over de intensieve veehouderij presenteert waaraan het lastig ontsnappen is. De enorme druk op boeren om almaar te groeien. Het grote gevaar voor infectieziekten dat de hoge concentratie aan dieren op een klein oppervlak oplevert. De vele subsidiestromen waarmee de overheid de intensieve veehouderij overeind houdt. ‘Eigenlijk is het vlees heel erg duur en vol met risico’s,’ concludeert ze". De film (die zo'n 52 minuten duurt) is hier te zien.

In de toelichting op de petitie schrijft Reerink: dat de burgers van Nederland geplaagd worden door rampen die zij zelf financieren. Dat moet volgens haar stoppen.De intensieve veehouderij produceert dodelijke virussen, veroorzaakt millieuvervuiling en resistentie door overmatig antibioticagebruik (bv:MRSA en ESBL bacterie), door dierziekten vinden ruimingen plaats en per dag moeten zes boeren stoppen met hun bedrijf! De productie van dieren en dierenproducten verdwijnt voor 90% naar het buitenland. "Dat vlees hebben wij dus blijkbaar niet nodig. Wel krijgen we ongevraagd alle rampen. Voor ons dus niet de "lusten", wel de lasten. En die betalen we ook nog via onze belasting", aldus Reerink.
Bovenstaande rampen voorkomen kost geld, stelt Anita Reerink. De schade die erdoor ontstaat ook. Haar  verzoek aan de Tweede Kamer is: "Alles wat de intensieve veehouderij kost en waar hij niet zelf voor opdraait willen we duidelijk en welomschreven in beeld krijgen ( zoals belasting-subsidies, EU-subsidies, kwijtscheldingen, etc.). Alleen met dat beeld kan effectief nagedacht worden over mogelijke alternatieven voor de intensieve veehouderij, en voor de mensen die daarin werken". Mensen die het eens zijn met dat verzoek kunnen haar petitie ondertekenen. Ondertekenen kan via deze site.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel