Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Varkenshouders Martin Houben en Gert-Jan Vullings van Houbesteyn Heideveld (onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf) hoeven de bouw van de varkensstallen voor zo'n 35.000 varkens in Grubbenvorst niet stil te leggen, zoals vereniging Behoud de Parel en omwonenden hadden gevraagd. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Vereniging Behoud de Parel en omwonenden hadden een bouwstop geëist bij de voorzieningenrechter van de Raad van State (RvS) en werd daarin bijgestaan door haar juridisch raadsman Valentijn Wösten. Behoud de Parel wilde een stop op de bouw omdat uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit is gebleken dat de luchtwassers van het type dat door Houbensteyn Heideveld gebouwd wordt, veel minder effectief zijn dan eerder was berekend. De geurreductie zou niet 85 maar 45 procent zijn. De omwonenden en Behoud de Parel vrezen een milieuramp als de bouwwerkzaamheden voortgezet worden en het bedrijf gaat starten (lees hier het eerdere artikel over deze zaak).

Geurbelasting staat nog niet vast
De Raad van State oordeelde dat een stop van de bouw op dit moment niet opportuun zou zijn. De geurbelasting staat volgens de dienstdoende rechter nog niet vast en is volgens haar dan ook nog niet aangetoond. De rechter volgde daarin de redenering van Martin Houben: „De vleesvarkensstal is pas in september 2019 af, dan komen de varkens er pas in. De stal zal daarnaast niet meteen volledig bezet zijn, de varkens komen geleidelijk. Eventuele geurbelasting zal dan ook op zijn vroegst pas ná september 2019 ervaren kunnen worden". Wösten bracht naar voren dat er wel degelijk sprake was van een speodeisend belang. Omdat nu al met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat een onaanvaardbaar hoge geurbelasting zal optreden.Wösten wijst er namens Behoud de Parel en de omownenden op dat beter nu ingegrepen kan worden, ook in verband met kapitaalvernietiging van gedane investeringen, dan wanneer de stallen zijn opgericht en volledig in gebruik zijn genomen.

De uitspraak heeft overigens een voorlopig karakter. Later dit jaar volgt nog een bodemprocedure over deze zaak.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel