Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De SP pleit er voor dat de rijksoverheid een limiet vaststelt wat ons land, per provincie, aan aantallen huisdieren kan dragen aan de hand van grondgebonden landbouw. De provincies moeten hierbinnen functioneren. Zo reageert de partij op een stelling uit een onderzoek van Agrio. Daarin vroeg Argio de partijen die mee doen aan de Provinciale Statenverkiezingen te reageren op de stelling of de provincie meer juridische middelen moet krijgen om te sturen op het aantal landbouwhuisdieren in de provincie.

De SP stelt de vraag of er ingezet moet worden op kwantitatieve groei of kwalitatieve groei. Het antwoord van de SP: we moeten kiezen voor groei van kwaliteit! De SP wil daarbij de import van de in hun ogen van kwalitatief lage producten (antibiotica, dieronvriendelijkheid, voedsel door roofbouw verkregen e.d.) tegen gaan.

Het CDA in Limburg vindt dat sturen op het aantal landbouwhuisdieren geen doel op zich is. Het CDA geeft aan dat de kwaliteit van de leefomgeving wel van belang is. Volgens de partij kan die kwaliteit ook gewaarborgd worden door andere maatregelen dan het aantal dieren te verkleinen. D66 sluit zich bij het CDA aan. Ook die partij zegt dat de aantallen van huisdieren niet leidend moeten zijn voor het beleid, doch de gevolgen inzake de volksgezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Volgens Lokaal-Limburg betreft het maatwerk als het gaat om dieraantallen. Het is volgens hen maatwerk leveren met een ondergrens. Het is de vraag welke omschrijving u geeft aan landbouwhuisdieren. Daarnaast moet er volgens de partij een pragmatische omschrijving van de voorwaarden komen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel