Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Ook boeren slachtoffer bij realisatie gigastal NGB !

De door de provincie Limburg afgegeven omgevingsvergunning voor de kippenafdeling van het NGB blijft voor de rechtbank in Roermond overeind. Dat is een klap in het gezicht van de bevolking in de regio aldus Behoud de Parel, een van de partijen die beroep hadden ingesteld tegen het besluit van GS.

Het ingestelde beroep werd op vele punten gegrond verklaard. De verleende vergunning moest op vele punten worden aangepast en gerepareerd om ze toch door de rechtbank geaccepteerd te krijgen. Zo werd ter zitting door de ondernemers in organisatorische plannen aangegeven dat verschillende leeftijden van slachtkippen in diverse hokken op één luchtwasser zullen komen. Bij die werkwijze kunnen dan luchtwassers met een geringere capaciteit worden ingezet, die bij 100% werking, voldoende ammoniakreductie zullen moeten geven. Onze advocaten zien dat niet zitten. Deze belofte van de ondernemers kan door ander management, dierziekten of in het kader van efficiëntie zomaar gewijzigd worden. Ook is dit niet te controleren, laat staan te handhaven. Ervaringen en procedures met handhaving in Limburg uit het verleden onderbouwen dit gezonde wantrouwen van Behoud de Parel.

Verder kwamen tijdens de zitting in Roermond technische wijzigingen in de ventilatie naar voren die gevolgen hebben voor de geluidsberekeningen en overlast. Door het vele extra verkeer voor het vervoer van voer, vlees, co-producten, digistaat en mest, zal er meer geluidsoverlast zijn bij buren,op de Witveldweg en in de regio.

Behoud de Parel en andere partijen hadden hun zinnen gezet op vernietiging van de omgevingsvergunning maar daar zullen we voor in hoger beroep moeten. De door de provincie Limburg afgegeven vergunning rammelt aan vele kanten. In hoger beroep zal de verleende vergunning volgens de advocaten waarschijnlijk geen stand houden. Partijen hebben al eens mee gemaakt dat landelijk anders besloten werd dan in de provincie Limburg.

Mocht het NGB er toch ooit komen dan moet de bevolking zich gaan voorbereiden op de komst van de grootste megastal van Nederland.  De ondernemer Kuijpers Kip gaat met een vertrekpremie Brabant uit en wordt weer met financiële tegemoetkomingen in Limburg ontvangen. Verder is de schaal, met 35.000 varkens en 1.200.000 kippen, een biovergister, die met miljoenen aan SDE subsidie stroom maakt, een slachterij en composteerbedrijf, enorm. Ook kan tegen minimale kosten door de ondernemer worden gewerkt. Dat werk zal voor het merendeel ook nog eens gedaan worden door buitenlandse werknemers onder niet te beste omstandigheden. Door de 10-tallen miljoenen kilogrammen vlees, die extra op de markt komen, tegen minimale kosten, zullen normale gezinsbedrijven het loodje leggen. Zij zullen bij dalende prijzen hun bedrijven moeten staken, met alle persoonlijke ellende en negatieve sociale gevolgen van dien.

Een naast het bedrijf gevestigde potrozenkwekerij vreest voor mogelijk onverkoopbare planten door stank, stof en ammoniakschade. Hij verwacht schadeprocedures te moeten starten tegen Kuijpers Kip, zijn mogelijk nieuwe buurman. Zo worden, door overheidsbeleid, agrariërs tegen elkaar in het harnas gejaagd.
Ook de bevolking in de regio gaat in de vorm van gezondheidsschade en overlast de klappen opvangen leert een recent onderzoek van RIVM en IRAS. Meer stank, verkeer, ammoniak, fijnstof en roet resulteren in een slechter leefmilieu.

Noord Limburg wordt, dank zij zijn bestuurders, en als dit gigabedrijf er ooit komt, proefkonijn van de grootste vee- industrie van Nederland.

Behoud de Parel, MOB en Wakker Dier gaan hoogstwaarschijnlijk in hoger beroep. Een voorlopige voorziening bij de RvS gaat hier dan aan vooraf.

Voor de uitspraak van de rechtbank van Roermond van 11 augustus 2016 in de zaak tussen Wakker dier, Behoud de Parel en particulieren tegen Gedeputeerde Staten van Limburg, Kuipers Kip en Bio Energie Centrale, click op PDF document, 3.4MB.

Recente artikelen betreffende vergunningverlening aan Kuipers Kip:

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel