Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Dat doet Urgenda aan de hand van haar visie voor 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Recent heeft Urgenda een 40-punten-plan opgesteld. Daarin staan veertig maatregelen (en meer) om 25% CO2-reductie te halen in 2020, zoals de rechter nu twee keer heeft bevolen aan de Staat. Van de overheid wordt steun verwacht om die maatregelen versneld uit te voeren.

Bij maatregel 22 staat als punt 'verdubbeling krimp varkenssector'. Een maatregel waar de vereniging Behoud de Parel achter staat. Ook minder koeien zit in het maatregelenpakket: zie maatregel 2. Vermindering van de veestapel is toch ook vereist (en waarschijnlijk in meerdere mate dan voor het CO2-doel) om de stikstofneerslag in de natuur voldoende te verminderen. Dat is reden voor Behoud de Parel om het plan van Urgenda te promoten, wat we bij deze doen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel